Перейти до основного вмісту

Центр канодознавства факультету іноземної філології СНУ імені Лесі Українки

Розвиток українсько-канадських зв’язків відображає понад 125-літню історію відносин двох країн й охоплює широкий спектр співпраці в різних сферах. Зацікавлення канадознавчою проблематикою сприяло створенню Центру канадознавства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, офіційне відкриття якого відбулося у березні 2015 р. за присутності Надзвичайного і Повноважного Посла Канади в Україні Романа Ващука.

Центр канадознавства є складовою частиною кафедри практики англійської мови в структурі факультету іноземної філології і здійснює діяльність у різних напрямах. При ньому створено потужний ресурсний центр англомовної науково-популярної, довідкової, художньої літератури, періодичних видань, рідкісних книг, які надійшли до центру з Канади за сприяння Асоціації Українських піонерів Альберти, Союзу Українок Канади та відомих українських громадських діячів Канади. Частина україномовних книг і раритетних видань була направлена центром до університетської бібліотеки та музею Лесі Українки, бібліотек кафедр історії та культури української мови, міжнародних економічних відносин та управління проєктами, обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки.

Науково-дослідна діяльність центру включає проведення семінарів, конференцій, конгресів, круглих столів, дискусій, видання монографій серії «Канадознавство» (заснованої у 2018 р.), запрошення вчених, освітян Канади для читання прилюдних лекцій, зокрема доктора філософії, професора, президента Української вільної академії наук у Канаді, директора Центру українських канадських студій Манітобського університету Ореста Цапа та доктора філософії, дослідника, заступника директора Канадського інституту українських студiй Альбертського університету Сергія Ціпка, доктора філософії, перекладача, науковця, президента компанії «Східноєвропейські можливості» Валерія Полковського тощо. На пленарних засіданнях І Міжнародного конгресу з канадознавства (21-24 червня 2018 р.) виступили провідні науковці, громадські діячі, зокрема радник посольства Канади в Україні, начальник відділу зовнішньої політики та дипломатії Руслан Кац, директор Центру українських канадських студій, історик, поет, етнограф, перекладач Ярослав Балан. Конгрес став знаковою подією для університету. У ньому взяло участь дев’ять науковців з Канади, Франції та Німеччини, десятки науковців з різних вишів України. Він сприяв згуртуванню вчених та освітян України, налагодженню співпраці з канадознавцями Європи й Канади, підтриманню постійних зв’язків.

При центрі канадознавства здійснюється науково-дослідницькийгрантовий проєкт на українсько-канадську тематику з гуманітарних наук за підтримки Канадського інституту українських студій Меморіального фонду імені Петра Чорного, який присвячений почесній професорці Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, письменниці, науковиці, благодійниці, громадській діячці, патріотці Любові Василів-Базюк, родом з Волині, яка проживає в Торонто (Канада). Керівник проєкту – Ірина Калиновська.

Уже кілька років поспіль активно діють секція «Канадознавчі студії» під час Фестивалю науки університету та Міжнародної наукової конференції «Пріоритети сучасного германського та романського мовознавства», студентська наукова проблемна група«Лінгвокульторологічні студії сучасного канадознавства». Студенти пишуть курсові та магістерські роботи на канадознавчу тематику, публікують тези доповідей, статті, беруть участь у конференціях, семінарах, круглих столах, зокрема регулярних університетських міжкафедральних семінарах з перекладу, сталого розвитку та екології. Завдяки плідній роботі студентів було створено компендіум канадизмів, виданий за редакцією дослідника з Канади Дона Пуффальта.

Навчальна діяльність включає викладання теоретичних курсів для студентів-магістрів денної та заочної форм навчання «Англомовна література Канади» та «Історія культури англомовних країн, укладання навчально-методичних матеріалів, проведення літературних читань, створення проєктів та постерів на теми «Видатні постаті Канади», «Відомі українці Канади», «Канадські національні традиції і свята». У вересні 2019 р. відбулося відкриття філії Центру канадознавства СНУ імені Лесі Українки у Ковельській міській гімназії імені Олени Пчілки, з якою ведеться постійна співпраця.

Популяризація літератури, історії, культури Канади, проведення заходів до національних свят, показ канадських фільмів, презентацій, інформаційні стенди для студентів і викладачів університету відносяться також і до суспільно-інформаційної діяльності центру. Організовано зустрічі з відомими громадськими діячами Канади, зокрема засновником Товариства українців самостійників Канади, членом Товариства українців Канади Ємілем Єренюком, членом канадської місії спостереження на президентських і парламентських виборах в Україні CANADEM Расселом Маккензі, канадською режисеркою-документалісткою Джіною Пейзант тощо.

Діяльність центру канадознавства висвітлюється на сайті університету та активній сторінці Центру на Фейсбуці. Запрошуємо до співпраці!

Положення про центр канадознавства

Знакові події центру канадознавства 

Зустріч з  Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Романом Ващуком (березень, 2015р.)

 

 

Науково-мистецький захід в рамках грантового проєкту (вересень, 2019 р.)

8

І Міжнародний конгрес з канадознавства (червень, 2018 р.)

2

Зустріч з Расселлом Макензі (жовтень, 2019 р.)

7

Монографії  серії «Канадознавство»

м1м2

branches