Перейти до основного вмісту

Початкова освіта 2021 р.

Перелік нормативних дисциплін
1. Цикл загальної підготовки
1 Україна в європейському історичному та культурному контекстах силабус
2 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) силабус
3 Фізичне виховання силабус
4 Творчий феномен Лесі Українки силабус
5 Інформаційні технології в початковій освіті силабус
6 Українська мова (за професійним спрямуванням) силабус
7 Математика силабус
8 Основи природознавства силабус
9 Сучасна українська мова з практикумом силабус
10 Вступ до фаху силабус
2. Цикл професійної підготовки
11 Основи науково-педагогічних досліджень силабус
12 Вікова фізіологія з основами гігієни силабус
13 Психологія загальна силабус
14 Психологія педагогічна і дитяча силабус
15 Педагогіка загальна силабус
16 Педагогіка порівняльна силабус
17 Основи інклюзивної освіти силабус
18 Теорія і методика виховання силабус
19 Сучасний урок інтегрованого навчання в НУШ силабус
20 Діяльнісний підхід у початковій школі силабус
21 Педагогічна майстерність силабус
22 Дитяча література силабус
23 Методика навчання грамоти силабус
24 Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі силабус
25 Методика навчання математичної освітньої галузі силабус
26 Методики навчання природничої освітньої галузі силабус
27 Методики навчання соціальної та здоров`язбереж.освітніх галузей силабус
28 Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі силабус
29 Методики навчання фізкультурної освітньої галузі силабус
30 Методика навчання інформатичної освітньої галузі силабус
31 Методики навчання технологічної освітньої галузі силабус
32 Образотворче мистецтво з м-кою навчання силабус
33 Музичне мистецтво з м-кою навчання силабус
34 Основи хореографії з методикою навчання силабус
35 Методика виховної роботи силабус
36 Курс.роб. з педагогіки силабус
37 Курс.роб. з методик навчання силабус
38 Навчальна (польова ) практика силабус
39 Навчально-педагогічна практика силабус
40 Пед.практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку силабус
41 Педагогічна практика  силабус
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студенти другого (магістерського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі не менше як 23 кредити.

Вибір дисциплін магістрами здійснюється на весь період  навчання упродовж першого тижня навчання. 

Для здійснення вибору студенту потрібно:

–  увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль». Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– перейшовши у системі до переліку вибіркових дисциплін, студент здійснює вибір, який система зберігає;

  • упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного голосування студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 7 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи таким студентам надається змога здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані. Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

       Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

Перелік вибіркових дисциплін
Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми

Початкова освіта 2021 р.

Чинність
Чинна

01 Освіта/Педагогіка

Форма навчання
Денна
Рівень
Перший (бакалаврський) рівень
Спеціальність

013 Початкова освіта

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів
pedagogical@vnu.edu.ua