Перейти до основного вмісту

Музичне мистецтво 2021 р.

Перелік нормативних дисциплін
1. Цикл загальної підготовки
1 Проєктний менеджмент силабус  
2 Наукова комунікація іноземною мовою силабус  
3 Методологія та організація наукових досліджень силабус  
4 Філософія та інтерпретація мистецтва силабус  
5 Український літературно-музичний дискурс силабус  
2. Цикл професійної підготовки
6 Музикознавство, педагогіка та управління силабус  
7 Історія музичних стилів силабус  
8 Сучасна музична культура силабус  
9 Музична психологія і терапія силабус  
10 Сучасні системи мистецької освіти та інклюзивного навчання силабус  
11 Музичний менеджмент і маркетинг силабус  
12 Фахова майстерність силабус  
13 Спеціальний клас силабус  
14 Методика і практикум роботи з творчим колективом силабус  
15 Академічний творчий колектив силабус  
16 Естрадно-джазовий творчий колектив силабус  
17 Народний творчий колектив силабус  
18 Звукорежисура силабус  
19 Мистецькі комп`ютерні технології та дикторство силабус  
20 Звукотехніка, аранжування та зведення музичної композиції силабус  
21 Монтаж та обробка звуку силабус  
22 Удосконалення індивідуальних творчих здібностей силабус  
23 Практика фахової діяльності (виробнича) силабус  
24 Асистентська практика силабус  
25 Практика керівництва художнім колективом силабус  
26 Звукорежисерська практика силабус  
27 Переддипломна практика (виробнича) силабус  
28 Атестаційний екзамен силабус  
29 Кваліфікаційна робота силабус  
процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студенти другого (магістерського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі не менше як 23 кредити.

Вибір дисциплін магістрами здійснюється на весь період  навчання упродовж першого тижня навчання. 

Для здійснення вибору студенту потрібно:

–  увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль». Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– перейшовши у системі до переліку вибіркових дисциплін, студент здійснює вибір, який система зберігає;

  • упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного голосування студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 7 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи таким студентам надається змога здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані. Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

Перелік вибіркових дисциплін
Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми