Перейти до основного вмісту

Культурологія 2021 р.

Перелік нормативних дисциплін
1. Цикл загальної підготовки
1 Українська культура в європейському контексті силабус
2 Українська мова (за професійним спрямуванням) силабус
3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) силабус
4 Філософія: соціокультурний вимір силабус
5 Психологія міжособистісної взаємодії силабус
6 Творчий феномен Лесі Українки силабус
7 Фізичне виховання силабус
8 Інформаційні технології в галузі знань силабус
2. Цикл професійної підготовки
9 Вступ до культурології силабус
10 Культура і релігія силабус
11 Медіакультура силабус
12 Соціокультурний розвиток людства силабус
13 Сучасна зарубіжна культурологія силабус
14 Етнокультурологія силабус
15 Первісна культура силабус
16 Культура давніх цивілізацій силабус
17 Культура Америки силабус
18 Культура Античності силабус
19 Культура Сходу силабус
20 Культура Європейського Середньовіччя силабус
21 Культура Європейського Відродження силабус
22 Культура Нового часу силабус
23 Сучасна культура силабус
24 Естетика і культурологія мистецтва силабус
25 Аналітика культури силабус
26 Управління закладами культури і мистецтв силабус
27 Культурно-дозвіллєва діяльність силабус
28 Виставково-галерейна діяльність і арткураторство силабус
29 Кінознавство і театрознавство силабус
30 Культурні та креативні індустрії силабус
31 Культура Волині силабус
32 Історія і теорія етики силабус
33 Практика з аналітики та соціокультурного проектування силабус
34 Культурно-дозвіллєва практика силабус
35 Практика у сфері креативних індустрій силабус
36 Культурно-краєзнавча практика силабус
37 Курсова робота з аналітики культури силабус
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студенти другого (магістерського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі не менше як 23 кредити.

Вибір дисциплін магістрами здійснюється на весь період  навчання упродовж першого тижня навчання. 

Для здійснення вибору студенту потрібно:

–  увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль». Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– перейшовши у системі до переліку вибіркових дисциплін, студент здійснює вибір, який система зберігає;

  • упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного голосування студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 7 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи таким студентам надається змога здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані. Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

Перелік вибіркових дисциплін
Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми