Перейти до основного вмісту

Корекційна психопедагогіка та логопедія 2021 р.

Перелік нормативних дисциплін
1. Цикл загальної підготовки
1 Україна в європейському історичному та культурному контекстах силабус
2 Українська мова (за професійним спрямуванням) силабус
3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) силабус
4 Філософія силабус
5 Інформаційні технології в освіті силабус
6 Фізичне виховання силабус
7 Творчий феномен Лесі Українки силабус
8 Основи науково-педагогічних досліджень у спеціальній освіті силабус
9 Педагогіка загальна з історією силабус
10 Основи педагогічної майстерності спеціального педагога силабус
2. Цикл професійної підготовки
11 Вікова фізіологія з основами гігієни силабус
12 Анатомо-фізіологічні та клінічні основи інтелектуальних порушень силабус
13 Психологія (Основи психологі;Вікова, пед. та спец. психологія) силабус
14 Психологія (Основи психології) силабус
15 Психологія (Вікова, педагогічна та спеціальна психологія) силабус
16 Психологія дітей з інтелектуальними порушеннями силабус
17 Логопсихологія силабус
18 Педагогіка інклюзивної освіти силабус
19 Теорія та історія корекційної педагогіки силабус
20 Адаптивна фізична культура силабус
21 Вступ до спеціальності `Спеціальна освіта` силабус
22 Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини силабус
23 Теорія і спец. методика вих. роб. з дітьми із поруш. психофіз.розвитку силабус
24 Корекційна психопедагіка з практикумом силабус
25 Логопедія з практикумом силабус
26 Робота асистента вчителя (вихователя) закладу з інклюз.та інтегр.навч. силабус
27 Спец.методика навчання української мови та мовлення силабус
28 Спец.методика навчання математики силабус
29 Спец.методики ручної праці та образотворчої діяльності силабус
30 Спец. методика навчання природознавства силабус
31 Методика соціально-побутового орієнтування силабус
32 Методика корекц.роботи при поруш. мовленнєв. та пізнав. діяльності силабус
33 Ігорова діяльність  дітей з порушенням психофізичного розвитку силабус
34 Курс.роб. з психопедагогіки силабус
35 Курс.роб. з спец.методик навчання дітей з інтелектуал.порушеннями силабус
36 Навч.практика в НРЦ та ІРЦ силабус
37 Навч.практика в спец.закладах (групах) дошкільної освіти силабус
38 Навч. волонтерська практика силабус
39 Пед.практика в закл.освіти з інклюз.навч.на посаді асис.вчителя силабус
40 Пед.практика в закладах освіти на посаді асистента вчителя логопеда силабус
41 Курс.роб. з логопедії силабус
42 Курс.роб. з спец.методик навчання дітей з порушеннями мовлення силабус
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студенти другого (магістерського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі не менше як 23 кредити.

Вибір дисциплін магістрами здійснюється на весь період  навчання упродовж першого тижня навчання. 

Для здійснення вибору студенту потрібно:

–  увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль». Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– перейшовши у системі до переліку вибіркових дисциплін, студент здійснює вибір, який система зберігає;

  • упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного голосування студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 7 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи таким студентам надається змога здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані. Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

 Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

Перелік вибіркових дисциплін
Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми

Корекційна психопедагогіка та логопедія 2021 р.

Чинність
Чинна

01 Освіта/Педагогіка

Форма навчання
Денна
Рівень
Перший (бакалаврський) рівень
Спеціальність

016 Спеціальна освіта

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів
pedagogical@vnu.edu.ua