Перейти до основного вмісту

Історія, європеїстика, археологія 2021 р.

Перелік нормативних дисциплін
1. Цикл загальної підготовки
1 Українська мова (за професійним спрямуванням) силабус
2 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) силабус
3 Філософія силабус
4 Інформаційні технології в галузі знань силабус
5 Творчий феномен Лесі Українки силабус
6 Українська етнологія силабус
7 Вступ до спеціальності силабус
8 Історичне краєзнавство силабус
9 Педагогіка силабус
10 Етнологія силабус
2. Цикл професійної підготовки
11 Археологія силабус
12 Історія первісного суспільства та Стародавнього Сходу силабус
13 Давня та середньовічна історія України силабус
14 Історія Стародавньої Греції та Риму силабус
15 Спеціальні історичні дисципліни силабус
16 Історія середніх віків країн Західної Європи силабус
17 Історія України нового часу силабус
18 Історія країн Центрально-Східної Європи середніх віків та нового часу силабус
19 Історія української культури силабус
20 Новітня історія України силабус
21 Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу силабус
22 Історія країн Азії та Африки середніх віків силабус
23 Історія країн Східної Європи середніх віків та нового часу силабус
24 Нова і новітня історія країн Азії, Африки та Латинської Америки силабус
25 Сучасна історія країн Центрально-Східної Європи силабус
26 Сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки силабус
27 Історія світової культури силабус
28 Курсова робота з історії України силабус
29 Курсова робота з всесвітньої історії силабус
30 Джерелознавство силабус
31 Історичні школи та методології в Україні силабус
32 Історична географія силабус
33 Історія Волині силабус
34 Історія науки і техніки силабус
35 Методика польової археології силабус
36 Історія історичної науки силабус
37 Методика навчання історії силабус
38 Охорона культурної спадщини: світовий та український досвід силабус
3. Атестація
39 Атестаційний іспит програма/
силабус
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студент першого (бакалаврського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі:

- на основі повної загальної середньої освіти – не менше як 60 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 2 роки – не менше як 30 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 3 роки – не менше як 45 кредитів.

Вибір і подальший запис у спеціалізовані групи для вивчення дисциплін із Каталогу студентами складається з таких етапів:

– упродовж квітня студенти денної та заочної форм навчання здійснюють вибір дисциплін у системі «ПС-Журнал успішності-Web». Тривалість етапу – не менше як два тижні.

Для здійснення вибору студенту потрібно:

– увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– обрання та реєстрація для вивчення обраних дисциплін здійснюється у системі «ПС-Журнал успішності-Web»;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та номер індивідуального навчального плану як пароль (при вступі на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра використовувати своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль»). Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного вибору студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 15 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи студентам надається можливість здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані.

Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

Перелік вибіркових дисциплін
Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми

Історія, європеїстика, археологія 2021 р.

Чинність
Чинна
Курс навчання

2021-2022 н. р. - 1 курс

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

Кваліфікація

Освітня кваліфікація: Бакалавр історії та археології зі спеціалізації "Історія, європеїстика, археологія"

Професійна кваліфікація:  Історик, археолог, фахівець з європеїстики

Форма навчання
Заочна
Рівень
Перший (бакалаврський) рівень