Перейти до основного вмісту

Геодезія та землеустрій 2021р.

Перелік нормативних дисциплін
1. Цикл загальної підготовки
1 Інтелектуальна власність силабус  
2 Наукова комунікація іноземною мовою силабус  
3 Методологія та організація наукових досліджень в галузі геодезії та землеустрою силабус  
4 Сучасні методики навчання силабус  
5 Цивільний захист та охорона праці в галузі силабус  
6 Правове регулювання господарської діяльності у сфері геодезії та земле силабус  
7 Геопросторові бази даних силабус  
8 ГІС-технології в геодезії та землеустрої силабус  
2. Цикл професійної підготовки
9 Моніторинг та охорона земель силабус  
10 Управління земельними ресурсами силабус  
11 Геодезичний моніторинг інженерних споруд силабус  
12 Просторова організаці територій силабус  
13 Геодезична основа землевпорядних карт силабус  
14 Новітні технології геодезії та землеустрою силабус  
15 Виробнича практика із написанням магістерської роботи силабус  
16 Переддипломна практика із написанням магістерської роботи силабус  
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студенти другого (магістерського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі не менше як 23 кредити.

Вибір дисциплін магістрами здійснюється на весь період  навчання упродовж першого тижня навчання. 

Для здійснення вибору студенту потрібно:

–  увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль». Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– перейшовши у системі до переліку вибіркових дисциплін, студент здійснює вибір, який система зберігає;

  • упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного голосування студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 7 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи таким студентам надається змога здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані. Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

Перелік вибіркових дисциплін
Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми