Перейти до основного вмісту

Фізична терапія, ерготерапія (на основі молодшого спеціаліста) 2021 р.

Перелік нормативних дисциплін

1. Цикл загальної підготовки

1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

силабус

2

Творчий феномен Лесі Українки

силабус

3

Нормальна анатомія людини( за професійним спрямуванням)

силабус

4

Функціональна анатомія

силабус

5

Нормальна фізіологія людини (за професійним спрямуванням)

силабус

6

Основи ерготерапії

силабус

7

Фізичне виховання (види оздоровчої рухової активності: нордівська ходьба, калланетика)

силабус

2. Цикл професійної підготовки

8

Основи практичної діяльності у ФТ та ерготерапії (вступ до спец)

силабус

9

Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності СС та ДС

силабус

11

Коригуюча гімнастика, тейпування, постізометрична релаксація

силабус

12

Страхування, переміщення та позиціонування у ФТ та ерготерапії

силабус

13

Преформовані фізичні чинники

силабус

14

Біомеханіка та клінічна кінезіологія (за професійним спрямуванням)

силабус

15

Терапевтичні вправи

силабус

16

Тестова оцінка дисфункцій в практиці фізичного терапевта

силабус

17

Курсова робота з фізичної терапії та ерготерапії

силабус

18

Обстеження, методи оцінки та контролю при поруш. діяльності ОРА

силабус

19

Методика та техніка лікувального масажу

силабус

20

Тренування рухової активності хворих та неповносправних

силабус

21

Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності НС

силабус

22

Основи медичного права, менеджменту, маркетингу та адміністрування у ФТ та ерготерапії

силабус

23

Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії

силабус

24

Клінічна практика з ФТ та ерготерапії при порушенні діяльності ДС

силабус

25

Клінічна практика з ФТ та ерготерапії при порушенні діяльності ОРА

силабус

26

Клінічна практика з ФТ та ерготерапії при порушенні діяльності нервової системи

силабус

27

Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності СС та ДС

силабус

28

Фізіологія та біохімія рухової активності

силабус

29

Семіотика з основами пропедевтики

силабус

30

Основи МКР

силабус

31

Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності ОРА

силабус

32

Фізична терапія та ерготерапія при неврологічних дисфункціях

силабус

33

Науково-доказова практична діяльність у ФТ та ерготерапії

силабус

34

Клінічна практика з ФТ та ерготерапії при порушенні діяльності СС системи

силабус 

35

Кваліфікаційний тестовий державний іспит `Крок`

силабус

36

Практично-орієнтований іспит

силабус

Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студент першого (бакалаврського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі:

- на основі повної загальної середньої освіти – не менше як 60 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 2 роки – не менше як 30 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 3 роки – не менше як 45 кредитів.

Вибір і подальший запис у спеціалізовані групи для вивчення дисциплін із Каталогу студентами складається з таких етапів:

– упродовж квітня студенти денної та заочної форм навчання здійснюють вибір дисциплін у системі «ПС-Журнал успішності-Web». Тривалість етапу – не менше як два тижні.

Для здійснення вибору студенту потрібно:

– увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– обрання та реєстрація для вивчення обраних дисциплін здійснюється у системі «ПС-Журнал успішності-Web»;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та номер індивідуального навчального плану як пароль (при вступі на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра використовувати своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль»). Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного вибору студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 15 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи студентам надається можливість здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані.

Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

Перелік вибіркових дисциплін
Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми

Фізична терапія, ерготерапія (на основі молодшого спеціаліста) 2021 р.

Чинність
Чинна
Курс навчання

2021-2022 н. р. - 1 курс

Галузь знань

22 Охорона здоров'я

Кваліфікація

Освітня кваліфікація: Бакалавр фізичної терапії, ерготерапії

Професійна кваліфікація: Асистент фізичного терапевта, ерготерапевта

Форма навчання
Денна
Рівень
Перший (бакалаврський) рівень
Кількість кредитів

180

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

Шостий рівень національної рамки кваліфікацій (перший цикл Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, шостий рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя)

Спеціальність

227 Фізична терапія, ерготерапія

Акредитована (освітня програма/спеціальність)

Так

Факультет (інститут)