Перейти до основного вмісту

Фізична терапія 2021 р.

Перелік нормативних дисциплін

1. Цикл загальної підготовки

1

Наукова комунікація іноземною мовою

силабус

2

Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі МКФ) та професійний розвиток

силабус

3

Методологія та організація наукових досліджень в охороні здоров`я

силабус

4

Загальна патологія

силабус 

2. Цикл професійної підготовки

5

Клінічна практика з ФТ в ортопедії та травматології

силабус

6

Клінічна практика з ФТ в геріатрії

силабус 

7

Клінічна практика з ФТ при дисфункціях кардіо-респіраторної системи

силабус

8

Клінічний реабілітаційний менеджмент в ортопедії та травматології

силабус

9

Клінічний реабілітаційний менеджмент при дисфункціях кардіо-респіраторної системи

 силабус

10

Клінічний реабілітаційний менеджмент в геріатрії

силабус  

11

Клінічний реабілітаційний менеджмент в неврології

силабус

12

Клінічний реабілітаційний менеджмент в онкології

силабус

13

Клінічний реабілітаційний менеджмент в педіатрії

силабус

14

Переддипломна практика (збір первинного матеріалу)

силабус

15

Переддипломна практика (оформлення випускної кваліфікаційної роботи)

силабус
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Cтудент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студенти другого (магістерського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі не менше як 23 кредити.

Вибір дисциплін магістрами здійснюється на весь період  навчання упродовж першого тижня навчання. 

Для здійснення вибору студенту потрібно:

  • увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;
  • обрання та реєстрація для вивчення обраних дисциплін здійснюється у системі «ПС-Журнал успішності-Web»;
  • у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль». Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;
  • перейшовши у системі до переліку вибіркових дисциплін, студент здійснює вибір, який система зберігає;
  • упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного голосування студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 7 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи таким студентам надається змога здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані. Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми

Фізична терапія 2021 р.

Чинність
Чинна
Курс навчання

2021-2022 н. р. - 1 курс

Галузь знань

22 Охорона здоров'я

Кваліфікація

Освітня кваліфікація: Магістр фізичної терапії

Професійна кваліфікація: Фізичний терапевт

Форма навчання
Денна
Рівень
Другий (магістерський) рівень
Кількість кредитів

90

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

Сьомий рівень національної рамки кваліфікацій (другий цикл Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, сьомий рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя)

Спеціальність

227 Фізична терапія, ерготерапія

Акредитована (освітня програма/спеціальність)

Так

Факультет (інститут)