Перейти до основного вмісту

Екологія 2020 р.

Перелік нормативних дисциплін
1. Цикл загальної підготовки
1 Інтелектуальна власність силабус
2 Наукова комунікація іноземною мовою силабус
3 Методологія та організація наукових досліджень в галузі силабус
4 Біоіндикація силабус
5 Цивільний захист та охорона праці силабус
6 Стратегія сталого розвитку силабус
7 Геоінформаційні системи в екології та заповідній справі силабус
8 Екологічний менеджмент силабус
9 Ландшафтно-екологічне планування силабус
2. Цикл професійної підготовки
10 Системний аналіз якості навколишнього середовища силабус
11 Екологічне інспектування та аудит силабус
12 Біологічне та мікробіологічне забруднення навколишнього середовища силабус
13 Геоінформаційне моделювання в екології силабус
14 Технічні засоби екологічного контролю силабус
3. Атестація
15 Випускна магістерська робота  
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студенти другого (магістерського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі не менше як 23 кредити.

Вибір дисциплін магістрами здійснюється на весь період  навчання упродовж першого тижня навчання. 

Для здійснення вибору студенту потрібно:

–  увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль». Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– перейшовши у системі до переліку вибіркових дисциплін, студент здійснює вибір, який система зберігає;

  • упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного голосування студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 7 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи таким студентам надається змога здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані. Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

Перелік вибіркових дисциплін
Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми

Екологія 2020 р.

Чинність
Чинна
Курс навчання

2021-2022 н. р. - 1 курс

2021-2022 н. р. - 2 курс

Галузь знань

10  Природничі науки

Кваліфікація

Освітня кваліфікація: Магістр екології

Професійна кваліфікація: Еколог

Форма навчання
Заочна
Рівень
Другий (магістерський) рівень