Перейти до основного вмісту

Державна безпека 2021 р.

Перелік нормативних дисциплін
1. Цикл загальної підготовки
1 Україна в європейському історичному та культурному контекстах силабус  
2 Українська мова (за професійним спрямуванням) силабус  
3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) силабус  
4 Основи держави і права силабус  
5 Основи громадянського суспільства та політичних знань силабус  
6 Основи фінансово-економічної безпеки держави силабус  
2. Цикл професійної підготовки
7 Вступ до фаху силабус  
8 Основи побудови територіальної оборони та руху опору силабус  
9 Основи підготовки громадян України до національного спортиву силабус  
10 Взаємодія і співпраця сил оборони у системі національного спортиву силабус  
11 Первинна військова професійна підготовка силабус  
12 Цивільний захист силабус  
13 Контррозвідувальний режим в Україні силабус  
14 Основи прикордонної безпеки силабус  
15 Ліквідація наслідків введення воєнних дій та надзвичайних ситуацій силабус  
16 Фізичне виховання та методика фізичної підготовки силабус  
17 Філософські та соціологічні основи військово-професійної діяльності силабус  
18 Психологія екстремальної діяльності силабус  
19 Військова психологія та педагогіка (курс згуртування військового колективу) силабус  
20 Автоматизовані системи управління в державних органах силабус  
21 Основи державного управління силабус  
22 Система моніторингу загроз та ризиків у секторі безпеки та оборони силабус  
23 Адміністративно-правові режими забезпечення державної безпеки силабус  
24 Математичні методи підтримки прийняття рішень силабус  
25 Стандарти НАТО у секторі симтеми та оборони силабус  
26 Забезпечення безпеки об`єктів критичної інфраструктури силабус  
27 Курсова робота силабус  
28 Курсова робота з дисциплін циклу професійної підготовки силабус  
29 Ознайомча практика з діяльністю структур, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони силабус  
30 Практика в структурах, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони силабус  
31 Стажування на посадах в структурах, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони силабус  
3. Атестація  
32 Комплексний державний екзамен програма/
силабус
 
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студент першого (бакалаврського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі:

- на основі повної загальної середньої освіти – не менше як 60 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 2 роки – не менше як 30 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 3 роки – не менше як 45 кредитів.

Вибір і подальший запис у спеціалізовані групи для вивчення дисциплін із Каталогу студентами складається з таких етапів:

– упродовж квітня студенти денної та заочної форм навчання здійснюють вибір дисциплін у системі «ПС-Журнал успішності-Web». Тривалість етапу – не менше як два тижні.

Для здійснення вибору студенту потрібно:

– увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– обрання та реєстрація для вивчення обраних дисциплін здійснюється у системі «ПС-Журнал успішності-Web»;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та номер індивідуального навчального плану як пароль (при вступі на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра використовувати своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль»). Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного вибору студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 15 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи студентам надається можливість здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані.

Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

Перелік вибіркових дисциплін
Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми

Державна безпека 2021 р.

Чинність
Чинна
Курс навчання

2021-2022 н. р. - 1 курс

Галузь знань

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

Кваліфікація

Освітня кваліфікація: Бакалавр з державної безпеки

Професійна кваліфікація: Фахівець з територіальної оборони

Форма навчання
Денна
Рівень
Перший (бакалаврський) рівень