Перейти до основного вмісту

Англійська мова (на основі молодшого спеціаліста) 2021 р.

Перелік нормативних дисциплін
1. Цикл загальної підготовки
1 Логіка і комунікація силабус  
2 Інформаційні технології в освіті силабус  
3 Творчий феномен Лесі Українки силабус  
4 Основи критичного мислення силабус  
5 Теоретична граматика силабус  
6 Лексикологія силабус  
7 Стилістика силабус  
8 Історія мови силабус  
9 Загальне мовознавство силабус  
10 Література країн основної іноземної мови силабус  
2. Цикл професійної підготовки
11 Основна іноземна мова силабус  
12 Друга іноземна мова (німецька) силабус  
13 Друга іноземна мова (французька) силабус  
14 Методика викладання іноземної мови в середній і старшій школі силабус  
15 Методика викладання літератури в середній і старшій школі силабус  
16 Аналіз художнього тексту силабус  
17 Основи інклюз. освіти та методики викл. іноз. мов для дітей з особл. потребами силабус  
18 Вступ до мовознавства силабус  
19 Основи педмайстерності силабус  
20 Латинська мова силабус  
21 Основи наукових досліджень силабус  
22 Теорія і практика перекладу силабус  
23 Курсова робота силабус  
24 Виробнича педагогічна практика силабус  
3. Атестація  
25 Атестаційний екзамен програма/
силабус
 
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студент першого (бакалаврського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі:

- на основі повної загальної середньої освіти – не менше як 60 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 2 роки – не менше як 30 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 3 роки – не менше як 45 кредитів.

Вибір і подальший запис у спеціалізовані групи для вивчення дисциплін із Каталогу студентами складається з таких етапів:

– упродовж квітня студенти денної та заочної форм навчання здійснюють вибір дисциплін у системі «ПС-Журнал успішності-Web». Тривалість етапу – не менше як два тижні.

Для здійснення вибору студенту потрібно:

– увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– обрання та реєстрація для вивчення обраних дисциплін здійснюється у системі «ПС-Журнал успішності-Web»;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та номер індивідуального навчального плану як пароль (при вступі на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра використовувати своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль»). Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного вибору студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 15 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи студентам надається можливість здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані.

Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

Перелік вибіркових дисциплін
Третя іноземна мова (іспанська) 2021 - 2023 н.р.
Третя іноземна мова (німецька) 2021 - 2023 н.р.
Третя іноземна мова (французька) 2021 - 2023 н.р.
Третя іноземна мова (шведська) 2021 - 2023 н.р.
Етнолінгвістика 2022 - 2023 н.р.
Практикум з аудіювання 2022 - 2023 н.р.
Практикум з креативного письма і методики його викладання 2022 - 2023 н.р.
Історія розвитку методики викладання іноземних мов 2021 - 2022 н.р.
Технології асоціативного навчання молодших школярів 2021 - 2022 н.р.
Вікова психолінгвістика 2021 - 2022 н.р.
Впровадження інклюзії на уроках англійської мови 2021 - 2022 н.р.
Дитяча література англомовних країн 2021 - 2022 н.р.
Кінопереклад 2021 - 2022 н.р.
Гендерна лінгвістика 2022 - 2023 н.р.
Інновації синхронного й асинхронного навчання 2022 - 2023 н.р.
Медіалінгвістика 2022 - 2023 н.р.
Інтерактивні технології в навчанні іноземних мов у закладах середньої освіти 2022 - 2023 н.р.
Педагогічна риторика 2022 - 2023 н.р.
Теорія мовленнєвої комунікації 2022 - 2023 н.р.
Країнознавство англомовних країн 2022 - 2023 н.р.
Стратегії роботи в освітньому середовищі 2022 - 2023 н.р.
Сучасна англійська драма 2022 - 2023 н.р.
Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми

Англійська мова (на основі молодшого спеціаліста) 2021 р.

Чинність
Чинна
Курс навчання

2021-2022 н. р. - 1 курс

Галузь знань

01 Освіта / Педагогіка

Кваліфікація

Освітня кваліфікація: Бакалавр середньої освіти зі спеціалізації "Мова і література (англійська)"

Професійна кваліфікація: Вчитель англійської мови і літератури та німецької / французької мови закладу загальної середньої освіти

Форма навчання
Заочна
Рівень
Перший (бакалаврський) рівень
Факультет (інститут)