Skip to main content

Західнополіський ономастико-діалектологічний центр 

факультету філології та журналістики 

Західнополіський ономастико-діалектологічний центр факультету філології та журналістики – мовознавча лабораторія з вивчення особливостей говірок та онімної лексики Західного Полісся і суміжних ареалів. Засновник, очільник і натхненник центру - Григорій Аркушин, український мовознавець, доктор філологічних наук, професор кафедри історії та культури української мови СНУ імені Лесі Українки, автор більше як 20 книг та 200 статей, присвячених питанням діалектології та ономастики. Серед науковців, які досліджують говірки й оніми Західного Полісся та суміжних земель, – Юрій Громик, Руслана Зінчук, Оксана Нестерчук, Руслана Омельковець, Ірина Скорук, Наталія Шульська, Андрій Яворський, Юрій Грицевич та ін.

Зусиллями дослідників у фондах Західнополіського ономастико-діалектологічного центру зібрано велику колекцію фоно- та відеозаписів діалектоносіїв із Західного Полісся.

Наукова тема: "Апелятиви й оніми Західного Полісся".

Науковці, які досліджують говірки й оніми Західного Полісся: 

Аркушин Григорій Львович, керівник центру, доктор філологічних наук, професор кафедри історії та культури української мови. Телефони: службовий - 0332244457, домашній - 0332784281. Персональний сайт: http://arkushyn.lutsk.ua Е-mail: hryhor@ukr.net

Громик Юрій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету філології та журналістики. Телефони: службовий - 0332720126, мобільні - 0978940440, 0957321894. E-mail: Gromyk.Jurij@eenu.edu.ua

Зінчук Руслана Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови. Телефони: службовий - 0332720130, мобільний - 0502238356. E-mail: zinchuk_@ukr.net

Омельковець Руслана Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови. Телефон мобільний - 0662389064. E-mail: gistolab@ukr.net

Нестерчук Оксана Григорівнакандидат філологічних наук, старший викладач кафедри історії та культури української мови. Телефон мобільний - 0507111299. E-mail: nester-oks@ukr.net

Скорук Ірина Денисівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови. Телефон мобільний - 0953576789. E-mail: skoruk1957@yandex.ua

Яворський Андрій Юрійович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри історії та культури української мови. Телефон мобільний - 0731216698. E-mail: andriy88hml@ukr.net

Садова Лариса Олександрівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри історії та культури української мови. Телефон мобільний - 0992252670. E-mail: lisova88@ukr.net

Шульська Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій. Телефон мобільний - 0669105420. E-mail: nat_sh@ukr.net

units