Skip to main content
Стащук Олена Володимирівна
Стащук Олена Володимирівна
завідувач кафедри фінансів, професор, гарант освітньо-наукової програми Фінанси і кредит» третього рівня освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»