Skip to main content
Оголошено конкурс наукових робіт і розробок молодих учених

4 жовтня оголошено конкурс проєктів наукових робіт і науково-технічних розробок молодих учених. Відповідний наказ МОН від 29.09.2021 року № 1027 опубліковано на офіційному сайті.

У конкурсі можуть брати участь молоді вчені, які працюють або навчаються в університетах чи наукових установах, підпорядкованих МОН. Керівником проєкту має бути молодий учений віком до 35 років включно з вищою освітою не нижче другого (магістерського) рівня або вчений віком до 40 років включно із науковим ступенем доктора наук.

Відбір здійснюватиметься у два етапи:

- на рівні закладів вищої освіти та наукових установ. Завершити відбір і подати проєкти до МОН в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах» потрібно до 7 листопада 2021 року, надіслати документи в паперовій формі у МОН – до 12 листопада цього року;

- на рівні МОН. До 13 грудня 2021 року заплановано проведення експертизи проєктів за фаховими напрямами конкурсу. До 17 грудня Конкурсна комісія МОН повинна проаналізувати роботу Експертної ради та визначити проєкти, рекомендовані до виконання. Після цього проєкти-переможці конкурсу будуть затверджені наказом міністерства, а виконання проєктів розпочнеться 2022 року.

Виконання робіт розпочнеться з 2022 року за рахунок коштів загального фонду державного бюджету згідно з тематикою:

  • безпечна, чиста й ефективна енергетика;
  • сучасне машинобудування, інтелектуальний, «зелений» та інтегрований транспорт; розвиток галузі ядерної фізики, радіофізики, астрономії та ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, військової техніки;
  • нові матеріали та виробничі технології;
  • зміна клімату, довкілля, чисте будівництво та раціональне природокористування;
  • продовольча безпека, ресурсозберігальне сільське та лісове господарство, дослідження морських, прибережних і внутрішніх вод, біоекономіка;
  • економічні перетворення, демографічні зміни та добробут;
  • Україна в мінливому світі: інклюзивне, інноваційне, мисляче суспільство;
  • безпекове суспільство: захист свободи, національної безпеки та культурної спадщини України і її громадян;
  • охорона здоров’я: нові речовини та матеріали для профілактики й лікування, розвиток біотехнологій та обладнання для якісного медичного обслуговування;
  • інформаційні та комунікаційні технології, робототехніка.

 

За інформацією МОН України

44 views