Skip to main content

Середня освіта. Історія, правознавство 2021 р.

Curriculum
1. Цикл загальної підготовки
1 Українська мова (за професійним спрямуванням) силабус  
2 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) силабус  
3 Філософія силабус  
4 Інформаційні технології в освіті силабус  
5 Творчий феномен Лесі Українки силабус  
6 Основи громадянського суспільства та політичних знань силабус  
2. Цикл професійної підготовки
7 Педагогіка силабус  
8 Педагогіка (Сучасні педагогічні технології) силабус  
9 Педагогіка (Методика виховної роботи) силабус  
10 Психологія силабус  
11 Психологія (Основи психології) силабус  
12 Психологія (Вікова, педагогічна та спеціальна психологія) силабус  
13 Інклюзивна освіта силабус  
14 Вступ до спеціальності силабус  
15 Археологія силабус  
16 Історія первісного суспільства та Стародавнього Сходу силабус  
17 Давня та середньовічна історія України силабус  
18 Основи права силабус  
19 Конституційно-правові засади захисту дітей силабус  
20 Історія стародавньої Греції та Риму силабус  
21 Спеціальні історичні дисципліни силабус  
22 Історія середніх віків країн Західної Європи силабус  
23 Історія країн Азії та Африки середніх віків силабус  
24 Методика навчання правознавства силабус  
25 Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу силабус  
26 Історія України нового часу силабус  
27 Історія країн Східної Європи середніх віків та нового часу силабус  
28 Історія країн Центральної, Південної Європи середніх віків та нового часу силабус  
29 Історичне краєзнавство силабус  
30 Методика навчання історії силабус  
31 Новітня історія України силабус  
32 Нова і новітня історія країн Азії, Африки, Латинської Америки силабус  
33 Сучасна історія країн Центральної, Східної та Південної Європи силабус  
34 Сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки силабус  
35 Державно-правова система України доби незалежності силабус  
36 Історія світової культури силабус  
37 Курсова робота з історії та методики її навчання силабус  
38 Курсова робота з правознавства та методики його навчання силабус  
39 Архелогічна практика (з виїздом) силабус  
40 Історико-краєзнавча практика силабус  
41 Переддипломна практика силабус  
42 Психолого-педагогічна практика силабус  
43 Підготовка до комплексного кваліфікаційного іспиту силабус  
3. Атестація  
44 Комплексний кваліфікаційний іспит програма/
силабус
 
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студент першого (бакалаврського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі:

- на основі повної загальної середньої освіти – не менше як 60 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 2 роки – не менше як 30 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 3 роки – не менше як 45 кредитів.

Вибір і подальший запис у спеціалізовані групи для вивчення дисциплін із Каталогу студентами складається з таких етапів:

– упродовж квітня студенти денної та заочної форм навчання здійснюють вибір дисциплін у системі «ПС-Журнал успішності-Web». Тривалість етапу – не менше як два тижні.

Для здійснення вибору студенту потрібно:

– увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– обрання та реєстрація для вивчення обраних дисциплін здійснюється у системі «ПС-Журнал успішності-Web»;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та номер індивідуального навчального плану як пароль (при вступі на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра використовувати своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль»). Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного вибору студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 15 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи студентам надається можливість здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані.

Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

List of elective subjects
Archive list of elective subjects

Information card