Skip to main content
кроки

7 квітня навчальний відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки презентував студентам-першокурсникам каталог освітніх програм і вибіркових дисциплін. Захід відбувся у комп’ютерних авдиторіях Центру інноваційних технологій та комп’ютерного тестування Університету. Презентація складалася з теоретичної та практичної частин. Для ознайомлення з каталогом були запрошені представники професорсько-викладацького складу та старости студентських академічних груп факультетів. 

крокикроки

Любов Заєць й Ірина Марценюк розповіли здобувачам освіти про права та можливості формування їхньої індивідуальної освітньої траєкторії, продемонстрували присутнім наповнення й інформативність каталогу. Одночасно з теоретичною демонстрацією студенти практикували реєстрацію на вивчення вибіркових дисциплін: ознайомлювалися з переліком у каталозі; використовуючи особисті облікові записи, входили в електронний кабінет студента «ПС – Журнал успішності – WEB» й обирали бажані дисципліни для двох наступних півріч, відмічаючи їх у пропонованому переліку. Здійснити реєстрацію на вподобані вибіркові дисципліни студенти Університету зможуть упродовж 9–23 квітня 2021 року. 

крокикрокикроки

Навчальний відділ 

669 views