Skip to main content
конкурс

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» Волинський національний університет імені Лесі Українки затверджено базовим закладом вищої освіти з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка». 

Другий тур конкурсу відбудеться у два етапи: 1-й – рецензування праць (лютий–березень 2021 року); 2-й – підсумкова науково-практична конференція (15–16 квітня 2021 року). 

У конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у закладах вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування. 

Умови та порядок проведення конкурсу визначені у Положенні про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 18.04.2017 р. № 605 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17#Text).  

Термін відправки робіт – до 15 лютого 2021 року (за поштовим штемпелем). Подані наукові роботи не повертають. 

Роботи надсилати на адресу: 43025, м. Луцьк, проспект Волі, 13, навчальний корпус А, ВНУ імені Лесі Українки, факультет економіки та управління, галузева конкурсна комісія зі спеціальності «Економіка» та на електронну пошту: konkurs.ekonomika@gmail.com

На електронну адресу потрібно надсилати тільки роботу (прізвища, ініціали автора (авторів) і наукового керівника, найменування закладу вищої освіти замінюються шифром (шифр – не більше як два слова)). 

Наукові роботи, подані з порушенням вимог розділу III Положення, до участі у конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду. 

За додатковою інформацією звертайтеся до оргкомітету конкурсу за електронною адресою: konkurs.ekonomika@gmail.com, а також за телефоном: 095-021-75-70 (Людмила Володимирівна Єлісєєва, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та природокористування). 

Детальніша інформація про конкурс доступна за цим ПОСИЛАННЯМ.

Запрошуємо до участі! Будемо раді співпраці! 

 

Факультет економіки та управління

595 views