Skip to main content
Протидія коронавірусу COVID-19
About us
arrow
Історична довідка

Рік заснування - 1969. Згідно з наказом № 120 Міністерства освіти від 26.05.1969 р. було створено факультет фізичного виховання Луцького державного педагогічного інституту. У 1987 році на факультеті відкривається відділення початкової військової підготовки та військова кафедра, яку очолив полковник Б. М. Лукашевич.

У 1993 році військова кафедра була реорганізована, а студенти почали навчання за іншими спеціальностями. У 1993 році факультет став складовою Волинського державного університету імені Лесі Українки, а у 1994 році засновано Інститут фізичної культури та здоров`я. У зв’язку із введенням у навчальних закладах України нових стандартів освіти Міністерства освіти і науки України у 2017 році інститут фізичної культури, спорту та здоров’я перейменовано у факультет фізичної культури, спорту та здоров’я.

Першим деканом факультету у 1969/1970 навчальному році за сумісництвом призначили декана педагогічного факультету доцента М. Куликівського. Пізніше деканами факультету фізичного виховання були доценти Б. Є. Балько (1971 р.), В. Палига (1976 р.), старший викладач В. М. Фурман (1978 р.), доцент В.Завацький (1979 р.),який у 1993 році отримав звання професора, а у 1994 році – звання члена-коресподента УАНМП, професор О. І. Бузюн (1994 р.), професор Є. Н. Приступа (1998 р.), доцент М.С. Мороз (1999 р.), доцент О. І. Бичук (2005 р.). З 2019 року й до нині факультет фізичної культури, спорту та здоров'я очолює доцент Пантік В.В., який продовжує славні традиції факультету із розширення та зміцнення навчально-матеріальної бази, посилення професорсько-викладацького складу, удосконалення та розвитку спорту вищих досягнень.

arrow
Стратегічні пріоритети факультету

Основними стратегічними пріоритетами факультету фізичної культури, спорту та здоров’я для здійснення освітньої діяльності за вказаними напрямками є: формування мотивації до занять фізичними вправами і спортом, здорового способу життя студентської молоді, створення належної матеріально-технічної бази, використання сучасних інформаційних технологій у навчально-тренувальному процесі та у спортивно-масовій роботі, підготовка фахівців галузі фізичного виховання і спорту й спортсменів високого класу, інтеграція у Європейське освітнє та наукове середовище.

Нині факультет фізичної культури, спорту та здоров’я здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 014 «Середня освіта (фізична культура)», 017 «Фізична культура i спорт» та 227 «Фізична терапія, ерготерапія», де навчається 615 студентів стаціонарної та 248 – заочної форм навчання. Навчальний процес здійснюють висококваліфіковані спеціалісти, серед яких доктори наук, професори: Цьось А. В., Вільчковський Е. С., Бєлікова Н. О., Андрійчук О. Я., Альошина А. І., Бичук О.І., 41 кандидат наук та доцент, майстри спорту України міжнародного класу, заслужені тренери України та заслужені працівники фізичної культури і спорту та ін. Викладачі факультету пройшли підвищення кваліфікації у сфері дистанційного навчання «Базові навички роботи у системі управління навчанням Moodle» та широко використовують інформаційно-комунікативні технології у викладацькій діяльності.

Надаючи великого значення налагодженню міжнародної співпраці в рамках реалізації Болонського процесу та Європейської інтеграції системи вищої освіти України, колектив факультету проводить велику роботу з пошуку партнерів для реалізації спільних навчальних програм, обміну студентами та викладачами. В межах цієї співпраці у вересні 2018 року підписана Угода про співпрацю між СНУ імені Лесі Українки та Природничо – гуманітарним університетом імені Яна Длугоша у м. Ченстохова (Республіка Польща). В рамках зазначеної угоди розроблено протокол погодження програми «Подвійний диплом» щодо умов навчання студентів за інтегрованими навчальними програмами, який передбачає синхронізацію навчальних планів за освітніми ступенями бакалавра та магістра, визначення алгоритму навчання та зарахування балів з дисциплін, які за кількістю годин та компетенціями наближені до дисциплін, що вивчались студентами в Україні. Програма безкоштовна, що дає можливість нашим студентам одночасно навчатись у нас та в університеті імені Яна Длугоша, що у м. Ченстохова, що є одним із видів ступеневої мобільності студентів нашого факультету. Навчання за цією програмою дозволяє студентам одночасно отримати два дипломи: українського державного зразка та європейського зразка одного із запропонованих закордонних партнерських вищих навчальних закладів за спільною або спорідненою освітньою програмою. Навчатись за даною програмою можуть студенти спеціальностей 014 «Середня освіта (фізичне виховання)» та 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Таким чином, отримані дипломи по закінченню навчання створюють для випускників факультету фізичної культури, спорту та здоров’я СНУ імені Лесі Українки значні конкурентні переваги на ринку праці не тільки в Україні, а й в країнах Європейського Союзу.

Сьогодні факультет веде активне міжнародне співробітництво у науковій, навчальній галузі з закладами вищої освіти Білорусі (Поліський державний університет, м. Пінськ), Польщі (гуманістично-природничий університет імені Яна Длугоша, м. Ченстохова), Словаччини (університет Павла Йозефа Шафаріка), Німеччини (університет Фрайбурга), Чехії (університет імені Яна Евангеліста Пуркіне в Усті-над-Лабем), США (Північний центральний коледж в Напервіллі, штат Іллінойс). Студенти та викладачі факультету приймають активну участь у грантових  програмах ЄС.

На факультеті функціонують спортивні школи, де здійснюють підготовку висококваліфікованих спортсменів:

 • волейбольна жіноча команда вищої ліги «Волинь-Університет-ОДЮСШ» - заслужений тренер України Богуслав Галицький;
 • чоловіча баскетбольна команда вищої ліги «Старий Луцьк - університет» - тренери: Володимир Журжій та Дмитро Чайковський;
 • східні єдиноборства - заслужений тренер України Микола Мордик;
 • веслування на байдарках і каное - заслужений тренер України Федір Семенюк;
 • легка атлетика (метання) – заслужений тренер України Роман Черкашин;
 • легка атлетика (ходьба) – заслужений тренер України Володимир Яловик;
 • лижні гонки (біатлон) – майстер спорту України з поліатлону Микола Білера;

Активно залучаємо студентів, викладачів та громадськість до різного роду заходів, культурного, мистецького, наукового та спортивного напрямків, інформуємо про зроблену роботу та анонси заходів на інтернет ресурсі нашого вузу.

arrow
Основні напрямки науково-дослідницької діяльності

Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я займає одне з провідних місць у науковій діяльності Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. З 1998 р. по 2000 р. в інституті працювала спеціалізована вчена рада К 32.051.02 за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту. За її період викладачами інституту фізичної культури та здоров'я захищена 21 кандидатська дисертація.

У 2009 р. в інституті створена спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

При факультеті діють наукові школи докторів наук, професорів Цьося А. В., Вільчковського Е.С., Бєлікової Н.О., Альошиної А.І., у яких здійснюється написання докторських та кандидатських дисертацій.

На факультеті видається журнал  «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві». Журнал є фаховим виданням України ( від 12.05.2015 р. № 528) та «Фізичне виховання і спорт» (додаток 17 до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. № 747). Із 2010 року видання зареєстроване в міжнародному центрі ISSN. ISSN 2410-2156 (Online), ISSN 2220-7481 (Print). Журнал є рецензованим міжнародним науковим виданням, який охоплює широку сферу досліджень у галузі масового спорту, фізичної реабілітації та спорту вищих досягнень.

Науковці нашого вишу мають змогу публікувати свої дослідження та вивчати передовий світовий досвід спортивної науки у провідних фахових виданнях Польщі, зокрема у журналі «Physical Activity Review». Головний редактор видання, заступник директора інституту фізичного виховання, туризму та фізіотерапії університету імені Яна Длугоша професор Яцек Вонсік. Видання ідентифікується у наукометричних базах (Web of Science Core (ESCI),  Scopus). В журналі  можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Видавці запропонують авторам публікувати емпіричні та теоретичні роботи фізичного виховання та суміжних дисциплін, соціальних наук і наук про здоров'я, які представляють собою міждисциплінарний підхід.

Запрошує також науковців до співпраці і щоквартальне наукове видання « Sport i turystyka ». Головний редактор, професор Елігіуш Мололєпши (Eligiusz Małolepszy dr hab. prof. UJD. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska (e.malolepszy@ujd.edu.pl)). Роботи рецензуються та публікуються на польській мові та офіційними мовами конференції.

На факультеті функціонує аспірантура за трьома спеціальностями:

 • 227 «Фізична реабілітація»
 • 014 «Середня освіта (фізична культура)»
 • 017 «Фізична культура і спорт»
arrow
Відомі випускники

За роки існування наш заклад підготував тисячі висококваліфікованих фахівців фізичної культури і спорту, які успішно працюють у школах, наукових установах, спортивних та громадських організаціях. Серед випускників факультету:

Заслужені вчителі України, переможці конкурсу “Вчитель року України”:

Довганюк Л., Денисенко Н., Волинець Ю.

Заслужені працівники фізичної культури:

Микоян А., Кліш А., Тонконог В., Дручик В. Галицький Б., Зайченко М., Кондратович Є., Авраменко М., Черкашин Р.

Заслужені тренери України:

Камерілов О., Бондарев А., Левчук В., Кварцяний В., Галицький Б., Карп’юк Р., Борисюк С., Авраменко М., Байсарович В, Савчук Ю., Долінський А., Зайченко М., Сацик С., Шевчук А., Черкашин Р., Мордик М., Яловик В., Хом'як О.

Заслужені майстри спорту СРСР та України:

 • Лужний Олег – заслужений майстер спорту СРСР, член збірної СРСР з футболу, гравець команд “Динамо” (Київ), “Арсенал” (Лондон);
 • Тимощук Анатолій – заслужений майстер спорту України, член збірної команди України, капітан команди “Шахтар” (Донецьк), гравець ф/к “Зеніт” (Росія); Баварія (Мюнхен),
 • Водоп’янова Тетяна – заслужений майстер спорту, призер чемпіонату світу з біатлону;
 • Петрова Олена – заслужений майстер спорту, призер Олімпійських ігор в Нагано,
 • Розтока Андрій – заслужений майстер спорту дворазовий чемпіон світу та Європи, чемпіон Параолімпійських ігор, чемпіон Кубка світу,
 • Гудзь Людмила – бронзовий призер Олімпійських ігор в Барселоні (гандбол).

Понад 26 майстрів спорту України міжнародного класу та 360 майстрів спорту України:

 • Савчук Валентина – майстер спорту України міжнародного класу, учасниця Олімпійських ігор в Сіднеї, призер Всесвітньої універсіади;
 • Чупринін Кирило – майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Сіднеї;
 • Миронюк Надія — майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон Європи, учасник Олімпіади в Пекіні;
 • Боровська (Прокопук) Надія – майстер спорту України міжародного класу, дворазовий призер Всесвітньої універсіади 1995 року;
 • Герасим’юк Олег – майстер спорту України міжнародного класу,переможець Всесвітньої Універсіади з футболу (2007 р.);
 • Котович Олександр – майстер спорту України міжнародного класу, призер чемпіонату Європи;
 • Головницький Олександр – майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон світу з кросу;
 • Оксентюк Сергій – майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон світу з бігу на 100 км;
 • Омельченко Юрій – майстер спорту України, чемпіон світу зі спортивного орієнтування;
 • Будиловська (Мудрик) Жанна – майстер спорту України, призер кубка Європи;
 • Коб Тетяна — майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро;
 • Повх Марія — майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро;
 • Джима Валентин - майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Ліліхамері;
 • Петрова Олена — майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Ліліхамері;
 • Водопянова Тетяна — майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Нагано;
 • Гудзь Людмила — майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Барселоні;
 • Шафар Віталій — майстер спорту України міжнародного класу із легкої атлетики, учасник Олімпійських ігор в Лондоні;
 • Банзерук Іван — майстер спорту України міжнародного класу із легкої атлетики, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро ;
 • Мирончук Валентина — майстер спорту України міжнародного класу із легкої атлетики, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро ;
 • Климець Ірина – майстер спорту України міжнародного класу із легкої атлетики, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро;
 • Яновська Олена – майстер спорту України міжнародного класу із легкої атлетики, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро ;
 • Папежук Ірина – майстер спорту України міжнародного класу з велоспорту, учасник Олімпійських ігор в Лондоні ;
 • Цьось Олена – майстер спорту України міжнародного класу з велоспорту, учасник Олімпійських ігор в Лондоні ;
 • Беломоїна Яна – майстер спорту України міжнародного класу з велоспорту, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро;
 • Булковський Андрій – майстер спорту України міжнародного класу із легкої атлетики;
 • Попович Микола – майстер спорту України міжнародного класу, дворазовий призер Всесвітньої універсіади 1995 року;
 • Герасим’юк Олег – майстер спорту України міжнародного класу,переможець Всесвітньої Універсіади з футболу (2007 р.);
 • Котович Олександр – майстер спорту України міжнародного класу, призер чемпіонату Європи;
 • Калитка Світлана – майстер спорту України міжнародного класу зі спортивної ходьби;
 • Касарда Ольга – майстер спорту України міжнародного класу зі спортивної ходьби;
 • Кулаков Олександр – майстер спорту України міжнародного класу, керівник клубу бойових мистецтв “Прайд”;
 • Альошина Алла Іванівна – майстер спорту СРСР із спортивного орієнтування;
 • Мальцева Алла – майстер спорту СРСР із спортивної гімнастики;
 • Войнаровська Наталія – майстер спорту СРСР із художньої гімнастики;
 • Мацкевич Нінель – майстер спорту СРСР із художньої гімнастики;
 • Іванюк Ольга — майстер України з велоспорту;

Значними є результати студентів-важкоатлетів:

 • Гарбар Володимир – майстер спорту України міжнародного класу, призер чемпіонату Європи;
 • Лавринюк Юрій – майстер спорту України міжнародного класу, призер чемпіонату Європи.

Учасники паралімпійських ігор:

 • Розтока Андрій – майстер спорту України міжнародного класу з футболу;
 • Конашук Богдана – майстер спорту України міжнародного клпасу (лижні гонки).

Сьогодні спортивну славу нашого факультету примножують:

 • Коб Тетяна – майстер спорту України міжнародного класу, Чемпіонка Європи з боксу (2009 р.);
 • Климець Ірина – майстер спорту України міжнародного класу (метання)
 • Банзерук Іван – майстер спорту України міжнародного класу зі спортивної ходьби;
 • Мирончук Валентина – майстер спорту України міжнародного класу зі спортивної ходьби;
 • Конашук Богдана – майстер спорту України міжнародного класу (лижні гонки);
 • Доморецький Володимир – майстер спорту міжнародного класу, срібний призер чемпіонату світу із веслування;
 • Василевська Марія – майстер спорту міжнародного класу, срібний призер Чемпіонату Європи із веслування;
 • Єрьоменко Дмитро – майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи серед молоді (2009р);
 • Чикида Юрій – майстер спорту, срібний призер Чемпіонату Європи з важкої атлетики;
 • Беломоїа Яна – учасниця олімпійських ігор 2012 у крос-кантрі серед жінок;
 • Кулаков Олександр – майстер спорту України міжнародного класу, керівник клубу бойових мистецтв “Прайд”;
 • Войнаровська Анна – майстер спорту України міжнародного класу із художньої гімнастики;
 • Хом'як Олег – заслужений тренер України з пауерліфтингу, старший тренер мережі фітнес-центрів «Інтер Атлетика», провідний професіонал луцького міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та тренер-викладач ДЮСШ інвалідів;
 • Волейбольна команда “Волинь–Університет”, яка грає у супер лізі;
 • Баскетбольна команда “Старий Луцьк–Університет” грає у вищій лізі.

 

arrow
Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна база факультету дає можливість забезпечення високого рівня організації та проведення навчально-виховного процесу. Факультет розташований у корпусах «В» (вул. Винниченка, 30) та «Е» (спорткомплекс, просп. Грушевського, 2 б) Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

За останні роки у спортивному комплексі побудовано і укомплектовано тенісний та тренажерний зали, проведено капітальний ремонт гімнастичного та ігрового залів, залу для аеробіки, аудиторій та приміщень. Зміцнилась і матеріальна база – закуплено сучасний тренажерний комплекс, аудиторії та кафедри обладнано новими меблями, створено музей спортивної слави, змінилась і територія навколо корпусу. Відкрито новий спортивний майданчик біля корпусу №1, стадіон біля гуртожитку №3. Гордість університету – стадіон «Спортивне ядро» з сертифікованими біговими доріжками, ігровими майданчиками; студентська база практик «Гарт» (оз. Світязь).

arrow
Контакти деканату

Адреса: 43000, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 (корпус В).

Email: physical-edu@eenu.edu.ua

Телефон: +38 (0332) 242068; +38 (050) 3381099

Chairs
Plan of Educational Work

Інформацію ще не додано.

 

 

Physical Education
Перелік вибіркових начальних дисциплін
arrow
Спеціальність 014 "Середня освіта (фізична культура)"

 

Вибіркова дисципліна № 1:

Вибіркова дисципліна № 2:

Вибіркова дисципліна № 3:

Вибіркова дисципліна № 4:

Вибіркова дисципліна № 5:

Вибіркова дисципліна № 6:

Вибіркова дисципліна № 7:

Вибіркова дисципліна № 8:

Вибіркова дисципліна № 9:

Вибіркова дисципліна № 10:

Вибіркова дисципліна № 11:

Вибіркова дисципліна № 12:

Вибіркова дисципліна № 13:

arrow
Cпеціальність 017 "Фізична культура і спорт"

 

Вибіркова дисципліна № 1:

Вибіркова дисципліна № 2:

Вибіркова дисципліна № 3:

Вибіркова дисципліна № 4:

Вибіркова дисципліна № 5:

Вибіркова дисципліна № 6:

Вибіркова дисципліна № 7:

Вибіркова дисципліна № 8:

Вибіркова дисципліна № 9:

Вибіркова дисципліна № 10:

Вибіркова дисципліна № 11:

Вибіркова дисципліна № 12:

Вибіркова дисципліна № 13:

Вибіркова дисципліна № 14:

Наукова робота
arrow
Лабораторії факультету

Науково-дослідна лабораторія "Теоретико-методичні проблеми спорту та здоров'я різних груп населення "

arrow
Тематики наукових досліджень кафедр

Кафедра теорії спорту та фізичної культури:

 • Сучасні технології формування та збереження здоров’я різних груп населення засобами оздоровчої рухової активності (номер державної реєстрації 0118U004196) на 2018-2023 рр.
 • Удосконалення системи професійно-педагогічної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту.
 • Управління тренувальним процесом в обраних видах спорту.

Кафедра здоров'я і фізичної культури:

 • “Закономірність виникнення і розвитку фізичного виховання на території України”.
 • “Організація і методика фізичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку”.
 • “Удосконалення системи фізичного виховання студентів".

Кафедра теорії фізичного виховання та рекреації:

 • Науково-дослідна діяльність на кафедрі здійснюється в рамках продовження наукової теми «Вплив фізичної активності на якість життя різних груп населення» (0119U001191) (кер. – проф. А.В. Цьось) та згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2016-2020 рр. в рамках тем «Науково-методичні засади розробки здоров’яформувальних технологій у фізичній культурі різних вікових груп» (кер. – проф. Н.О. Бєлікова) та «Теоретико-методичні основи розвитку рухової активності різних груп населення» (кер. – проф. А.В. Цьось).
 • Напрями наукових досліджень: проектування та реалізація здоров’язбережувальної діяльності учнів, студентської молоді та людей працездатного віку, спрямованої на формування культури здоров’я, забезпечення фізичної та інтелектуальної працездатності, підвищення якості життя і продовження активного довголіття.

Кафедра фітнесу та циклічних видів спорту:

 • Кафедра є відповідальною за видання наукового журналу «Фізичне виховання, спорт та культура здоров’я в сучасному суспільстві» - це наукове спеціалізоване видання України, яке внесено до переліку наукових фахових видань України - категорія C «B» (наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 ).
 • Кафедра є співорганізатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична активність і якість життя людини» (за підтримки Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України) та щорічного міжнародного наукового конгресу істориків фізичної культури «Історія фізичної культури і спорту народів Європи».
Certified courses
arrow
Підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) з обраного виду спорту

Підвищення професійної компетентності тренера (тренера-викладача) з обраного виду спорту

Анотація курсу:

 • на курсах використовуватиметься сучасна теорія і практика спортивного тренування;
 • вивчатиметься застосування методик функціонального відновлення організму;
 • аналізуватимуться позатренувальні та позазмагальні чинники в підготовці спортсменів, психологічна підготовка.

На курси запрошуємо: фахівців у сфері фізичної культури і спорту. Тривалість навчання: 12 днів

Після завершення навчання видається сертифікат!

Вартість навчання (68 аудиторних годин):

 • для групи до 15 осіб – 1 088 грн;
 • для групи до 10 осіб – 1 496 грн;
 • для групи до 5 осіб – 2 720 грн.

Початок навчання – за фактом набору слухачів.

 

Контактна особа: Мудрик Жанна Станіславівна, Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я (Корпус Е)

моб. телефон: 095- 219-62-05

Адреса факультету: 43021, м. Луцьк, вул. Грушевського 2-Б

arrow
Підвищення кваліфікації тренерів із фітнесу

Анотація курсу:

 • підвищення кваліфікації тренерів-викладачів II категорії з фітнесу передбачає сучасну теорію і методику тренувального фітнесу;
 • вивчатиметься застосування методик функціонального відновлення організму;
 • маркетингове планування у фітнесі;
 • педагогічний і медикобіологічний контроль у фітнесі, професійна психологія.

На курси запрошуємо: фахівців у сфері фізичної культури і спорту.

Тривалість навчання: 10 днів.

Після завершення навчання видається сертифікат!

Вартість навчання (60 аудиторних годин):

 • для групи до 15 осіб – 960 грн;
 • для групи до 10 осіб – 1320 грн;
 • для групи до 5 осіб – 2400 грн.

Початок навчання – за фактом набору слухачів.

 

Контактна особа: Яловик Володимир Трохимович, Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я (Корпус Е)

моб. телефон: 097-155-06-68, 066-833-51-66

Адреса факультету: 43021, м. Луцьк, вул. Грушевського 2-Б

Information for entrants

З 24 липня 2020 року розпочинається реєстрація на творчі конкурси 

Розклад сесій творчих конкурсів та консультацій для вступників 2020 року

Плата за навчання

 

Увага вступникам у магістратуру! 

Починаємо набір 2020-2021

МАГІСТР (держзамовлення):

 • 014 Середня освіта (Фізична культура)- 17-денна, 4 -заочна
 • 017 Фізична культура і спорт- 11 - денна, 4-заочна
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія - 8 денна, 2-заочна
Schedules of the educational process
Class schedules, session schedules
arrow
Розклади сесій (заочна форма навчання)
Наші випускники
Золоті сторінки історії факультету фізичної культури, спорту та здоров'я
Нормативна документація

ІНСТРУКЦІЯ № 1 ІЗ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВОЛИНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕПСИТЕТІ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ІНСТРУКЦІЯ № 2 ПРО НАДАННЯ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ

ІНСТРУКЦІЯ № З ІЗ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ  ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ, ІГРОВІ ВИДИ

ІНСТРУКЦІЯ № 4 ІЗ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ІЗ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

ІНСТРУКЦІЯ  № 5 ІЗ ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНЛСТІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У ГІМНАСТИЧНОМУ ЗАЛІ

ІНСТРУКЦІЯ № 6 ІЗ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ІЗ АЕРОБІКИ

ІНСТРУКЦІЯ № 7 ІЗ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ , АТЛЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

ІНСТРУКЦІЯ № 13 З ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС РОБОТИ НА  ПЕОМ

ІНСТРУКЦІЯ № 16 ІЗ БЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ПЛАВАННЯ

ІНСТРУКЦІЯ № 17 ВИДИІ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ВНУ імені ЛЕСІ УКРАЇНКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

 

 

Науково-методична комісія
img

 

50 YEARS OF VICTORIES AND SUCCESS!

Information for prospective students

Dear friends!

The Faculty of Physical Education, Sports and Health invites you to become our students. We have been training highly qualified physical education and sports professionals for over 50 years. Today, the training of specialists is carried out in specialties 017 "Physical Education and Sport" and 014 "Secondary Education (Physical Education)".

We offer:

-     opportunities for interstate student exchange programs and internships, participation in numerous professional schools, trainings, etc.;

-     we offer program training “Double diploma”  at Yan Dlugosh’s University in Chenstohowa (Republic of Poland);

-     opportunities for learning several foreign languages, artistic, professional sports and cultural development, public self-realization, unique atmosphere of creative and sports self-improvement, high academic culture, openness and transparency;

-     a modern educational building, a sports complex and a stadium certified by international standards, a large library with more than a million conciliators of scientific and artistic literature, cafes, student creative space, etc.;

-     large number of state places and relatively low cost of tuition on a paid form;

-     we have various scholarship programs, including international ones;

-     possibility to settle in a hostel;

-     diploma of the state model and qualitative education of practical direction;

we have contacts and cooperation with employers etc.

 

 

 

HISTORY AND PRESENT OF THE FACULTY OF PHYSICAL CULTURE, SPORTS AND HEALTH

 

Year of foundation: 1969

Historical background

The history and development of the Faculty of Physical Education, Sports and Health at Lesya Ukrainka Eastern European National University is multifaceted. At the end of the 1960s, authoritative commission composed of Rector of Lutsk State Pedagogical Institute D. M. Tsymbalyuk, pro-rector for educational work associate professor S. Tserkovnytsky and others, having considered the conformity of the educational and material and sports base, found it expedient to carry out the first set of future teachers of physical education.

According to Decree N 120 of the Ministry of Education of May 26, 1969, the Faculty of Physical Education of Lutsk State Pedagogical Institute was established. In 1987, the faculty opened the department of initial military training and the military department was established and headed by colonel B.M. Lukashevych. In 1993, the military department was reorganized and students began training in other specialties.  

Because of the reorganization of the institute the faculty became part of Lesya Ukrainka Volyn State University in 1993, and the Institute of Physical Culture and Health was founded in 1994.

The first dean of the faculty in the 1969/1970 academic year was appointed the dean of the pedagogical faculty associate professor M. Kulykivsky. Later, the deans of the Faculty of Physical Education were associate professors B. E. Balko (1971), V. Palyga (1976), a senior lecturer V.M. Furman (1978), associate professor V.I. Zavatsky (1979), who received the title of professor in 1993, and in 1994 – the rank of corresponding member of UANMP, a professor O.I. Buzyun (1994), a professor E.N. Prystupa (1998), an associate professor M. Moroz (1999), an associate professor O. Bychuk (2005).

Due to the introduction of the new standards of education of the Ministry of Education and Science of Ukraine in 2017, the Institute of Physical Education, Sports and Health was renamed into the Faculty of Physical Culture, Sports and Health.

Since 2019, the Faculty of Physical Education, Sports and Health has been headed by associate professor Vasyl Pantik, who continues the glorious traditions of the faculty in expanding and strengthening the educational and material base, strengthening the teaching staff, improving and developing student sports and higher achievements.

Currently, the Faculty of Physical Education, Sports and Health is training specialists in the specialties 017 "Physical Education and Sport", 014 "Secondary Education (Physical Education)" and 227 "Physical Therapy, Ergotherapy".

 

Nowadays, 615 students of stationary and 248 extramural students study at the Faculty.

One of the types of step-by-step mobility of students of our faculty is the study under the program "double diploma". Studying for this program allows students to receive two diplomas simultaneously: a Ukrainian national sample and a European sample of one of the proposed partner higher education institutions in a joint or related educational program. Within the framework of the said agreement, a protocol of approval of the program "Doublediploma" on the conditions of training of students in the integrated curricula was developed, which envisages synchronization of the curricula for the bachelor's and master's degrees, definition of the algorithm of teaching and crediting of points in the disciplines, which are close in number of hours and competences to the subjects studied by students in Ukraine. The program is free of charge, enabling our students to simultaneously study with us and at Jan Duugosh’s University in Chenstocowa (republic Poland).

Students and faculty lecturers are actively involved in EU grant programs.

The educational process at the Faculty of Physical Culture, Sports and Health is carried out by highly qualified specialists, among them are Doctors of Sciences, Professors Tsyos A.V., Vilchkovsky E.S., Belikova N.O., Andriychuk O.Ya., Alyoshyna A.I., Bychuk O.I., and 41 Candidates of Science and Associate Professor, Masters of Sport of International Class S. Kalytka and O. Kassarda, Honored Trainers of Ukraine and Honored Workers of Physical Culture and Sports: Volodymyr Yalovyk, Boguslav Halytsky, Roman Cherkashyn, Mykola Mordyk, Andriy Shevchuk, Oleg Wegner, Oleksandr Sologub and others.


Management

Dean

Pantik Vasyl Vasylyovych – Candidate of Science in Physical Education and Sports, Associate Professor.

Dean’s Deputies:

- Romanyuk Viktor Peyrovych – Deputy Dean for Academic Affairs, Candidate of Science in Physical Education and Sports, Associate Professor;

- Ivaniuk Olga Andriivna – Deputy Dean for Educational Work, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor;

- Ischuk Olena Anatoliivna – Deputy Dean for Information Policy and Promotion, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor;

- Demyanchuk Olena Grygoriivna – Deputy Dean of Innovation Grant and International Cooperation.

 

Departments:

 • Theories of physical education, fitness and recreation (Head of the Department – Professor Belikova N.O.);
 • Sports, mass and tourist works (Head of the Department – Professor Alyoshyna A.I.);
 • Human Health and Physical Therapy (Head of the Department – Professor Andriychuk O. Ya.);
 • Health and Physical Education (Head of the Department – Assistant Professor Volchinsky A.Ya.)

Main directions of research activity

The main strategic priorities of the Faculty of Physical Culture, Sport and Health for pursuing activities in the following areas are: forming motivation for healthy lifestyle, creating a proper material and technical base, using modern information technologies in the educational and training process and in the mass work, high-class athletes training.

The Faculty of Physical Education, Sport and Health occupies one of the leading positions in the scientific activity of Lesya Ukrainka Eastern European National University. Since 1998 up to 2000 the specialized scientific council K 32.051.02 worked in the institute on a specialty 24.00.02 – physical culture, physical education of different groups of the population, for defense of the dissertations for the degree of candidate of sciences in physical education and sports. During the period, 21 PhD these was defended by the teachers of the Institute of Physical Culture and Health.

In 2009, the Institute a specialized scientific council was created for the protection of PhD theses for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences in the specialty: 13.00.02 –Theory and methodology of teaching (physical culture, health basics).

The Faculty has a scientific school of Doctor of Sciences in Physical Education and Sports, Professor Tsyos A. V., where the writing of doctoral and PhD theses are been doing.

The Faculty publishes the journal “Physical Education, Sports and Health Culture in modern society”. The journal is a professional publication of Ukraine, in which the results of the dissertation works for obtaining the degrees of doctor and candidate of sciences in the fields "Pedagogical Sciences" (Annex 10 to the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine 12.05.2015 № 528) and "Physical education and sport "(Annex 17 to the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine 13.07.2015 № 747) can be published. Since 2010, the publication has been registered at the ISSN International Center. ISSN 2410-2156 (Online), ISSN 2220-7481 (Print).

 

The publication is listed in the scientometric databases:

Index Copernicus International (Impact Factor ICV2014 – 46,23),

eLIBRARY (RINC) (license agreement №128-03/2015, dated 12.03.2015);

 

In repositories and search engines:

 • Polska Bibliografia Naukowa,
 • Ulrich's Periodicals Directory,
 • Google Scholar,
 • "Ukrainka Naukova",
 • CiteFactor,
 • Universal Impact Factor,
 • Directory of Research Journal Indexing,
 • International Committee of Medical Journal Editors,
 • Research Bible,
 • International Scientific Indexing,
 • Information Matrix for the Analysis of Journals.

 

The publication contains the following headings:

 • Historical, philosophical, legal and personnel problems of physical culture.
 • Physical education training technologies.
 • Physical education, physical education of different populations.
 • Physical training, sports medicine and physical rehabilitation.
 • Olympic and professional sports.

 

Lesia Ukrainka Eastern European National University National Youth scientific Journal is a scientific professional publication of Ukraine, where the results of the dissertation research for the doctorate or candidate of science degrees in physical education and sports and pedagogical sciences can be published (supplement to the Decree of the Presidium VAK №1-05/5 dated July 1, 2010)

Our university scientists have the opportunity to publish their research and study the best world experience of sports science in leading professional editions of Poland, in particular in the journal "Physical Activity Review". The editor-in-chief of the edition, the Deputy Director of the Institute of Physical Education, Tourism and Physiotherapy of Yan Dlugosh University, Professor Yatsek Vonsik.

The journal may publish the results of the dissertation research for the degree of Doctor and Candidate of sciences. Publishers will invite authors to publish empirical and theoretical works in physical education and related disciplines, social sciences and health sciences, which are an interdisciplinary approach.

The publication contains the following headings:

 • active lifestyle and tourism;
 • physical education and sports;
 • sports theory and history;
 • sports psychology;
 • martial arts;
 • science in sports;
 • biomechanics;
 • rehabilitation;
 • physiology;

Indexation of publications in scientific-metric bases:

Quarterly scientific publication «Sport i turystyka» invites scientists to cooperate as well. Editor-in-Chief, Professor Eligiush Mololepshy (Eligiusz Małolepszy dr hab. prof. UJD. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska  (e.malolepszy@ujd.edu.pl))

The papers are reviewed and published in Polish and in the official languages of the conference.

Publications can be placed in the following headings:

 • social and humanistic aspects of physical culture;
 • physiology and medicine of physical education and sports;
 • problems of health and health education;
 • history and organization of physical culture;
 • theory of physical education and sport;
 • physical rest and tourism.

The journal is indexed in scientific-metric bases:    

Agro

BazHum

CeON (Center for Open Science)

CEJSH (Central European Journal of Social and Humanities Sciences)

DOAJ (Open Access Log Catalog)

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities)

Google Scholar

Copernicus Index (ICV = 84,39)

We actively involve students, lecturers and the public in various activities, cultural, artistic, scientific and sports directions, inform about the work done and announcements of activities on the Internet resource of our university, social networks, where our pages were founded:

https://www.facebook.com/groups/531532033690114/

Famous graduates

For years of existence, our establishment has trained thousands of highly qualified physical education and sports professionals who successfully work at schools, scientific institutions, sports and community organizations. Among the graduates of the faculty are:

Honored teachers of Ukraine, winners of the “Teacher of the Year” contest: Dovhanyuk L., Denysenko N., Volynets Yu.,

Honored workers of physical culture: A. Mykoyan, A. Klish, V. Tonkonog, V. Druchyk, B. Halytsky, M. Zaichenko, E. Kondratovych, M. Avramenko, R. Cherkashyn, V. Yalovyk.

24 Honored Coaches of Ukraine: O. Kamerilov, A. Bondarev, V. Levchuk,V. Kvartsianyi, B. Halytskyi, R.  Karpiuk, S.  Borysiuk, M.  Avramenko, V. Baisarovych, Yu. Savchuk, A. Dolinskyi, M. Zaichenko, S. Satsyk and others.

Honored Masters of Sports of the USSR and Ukraine:

Luzhny Oleg - Honored Master of Sports of the USSR, a member of the USSR national football team, player of the teams "Dynamo" (Kiev), "Arsenal" (London);

Timoshchuk Anatoliy - Honored Master of Sports of Ukraine, member of national team of Ukraine, captain of Shakhtar team (Donetsk), player of FC Zenit  (Russia); Bavaria (Munich),

 Vodopyanova Tatyana - Honored Master of Sports, winner of the Biathlon World Championships;

Petrova Elena - Honored Master of Sports, winner of the Nagano Olympic Games,

 Roztoka Andrew - Honored Master of Sports two-time world and European champion, Paralympic champion, World Cup champion,

Gudz  Ludmila is a bronze medalist at the Olympic Games in Barcelona (handball).

 

More than 26 international class masters and 360 sports masters:

Savchuk Valentina - international class master of sports, participant of the Olympic Games in Sydney, winner of the World University,

Chuprinin Cyril - Master of Sports of the international class, participant of the Olympic Games in Sydney;

Mironyuk Nadiya, master of sports of international class, European champion, participant of the Beijing Olympics;

Prokopuk Nadiya - Master of Sports of the international class, winner of the European Cup, participant of the Olympic Games in Beijing;

Popovich Mykola - Master of Sports of International Class, two-time winner of the 1995 World Universiade;

Gerasimyuk Oleg - Master of Sports of the international class, winner of the World Universiade of Football (2007),

 Kotovich Alexander - master of sports of the international class, winner of the European Championship;

Holovnitsky Alexander - master of sports of international class, world champion in cross country;

Oksentyuk Sergiy - master of sports of international class, world champion in 100 km running;

Omelchenko Yuriy - Master of Sports, World Orienteering Champion,

Budilovskaya Zhanna - Master of Sports, European Cup winner

 

The results of weightlifting students are significant:

Harbar Volodymyr - master of sports of international class, winner of the European Championship;

Lavryniuk Yuriy - master of sports of the international class, winner of the European Championship.

 

Today the sports glory of our institute is multiplied by:

Kob Tatiana - International Master of Sports, European Boxing Champion (2009);

Klimets Iryna - International Master of Sports, Member of the 2016 Olympic Games (Rio de Janeiro, Brazil)

Domoretskyi Volodymyr - master of sports of international class, silver medalist of the World Rowing Championship;

Vasilevska Maria - master of sports of international class, silver medalist of European Rowing Championship;

Eremenko Dmytro - Master of Sports of International Class, European Youth Champion (2009);

Chikida Yuriy - Master of Sports, silver medalist of the European Weightlifting Championships;

Volyn Volleyball University Volleyball Team, which plays in the Super League;

The Old Lutsk University varsity basketball team plays in the highest leagues.

 

Material and technical base

In recent years, a tennis court and a gym has been built in the sports complex, a gymnastic area and playrooms as well as a fitness room, auditoriums and other premises were decorated. The material base has also been enlarged – a modern training complex has been purchased, the audiences and departments have been equipped with new furniture, the Museum of Sports Glory has been created, and the area around the building has changed. New sports ground was opened near building N 1 as well as a modern stadium near hostel N 3.