Skip to main content
Антонюк Володимир Зіновійович
Антонюк Володимир Зіновійович
Доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент
флаєр класік

 

 

1

 

1

Chairs
Schedules of educational process (full-time and part-time forms of study)

Графіки навчального процесу на 2019-2020 н.р.

Денна форма навчання

Спеціальність "Дошкільна освіта" (бакалавр, магістр)

Спеціальність "Початкова освіта" (бакалавр, магістр)

Спеціальність "Спеціальна освіта" (бакалавр)

Спеціальності: "Соціальна педагогіка", "Соціальна робота" (бакалавр, магістр),  "Освітні, педагогічні науки", "Науки про освіту" (магістр)


 Заочна форма навчання

Спеціальність "Дошкільна освіта"

1-й курс, заочна форма, група ДО м/с-13з (на базі молодшого спеціаліста, термін навчання - 2 роки);

2-й курс, заочна форма навчання, група ДО м/с - 23з (на базі молодшого спеціаліста, термін навчання - 2 роки);

6-й курс, заочна форма навчання, група ДО 6.3-Мз (магістри, термін навчання - 1 рік 5 місяців);

7-й курс, заочна форма навчання, група ДО 7.3-Мз (магістри, термін навчання - 5 місяців).

Спеціальність "Початкова освіта"

1-й курс, заочна форма навчання, група ПО-11з, ПО-12з (на базі м/с, термін навчання - 2 роки);

2-й курс, заочна форма навчання, група ПО м/с -21з-22з (на базі молодшого спеціаліста, термін навчання - 2 роки);

4-й курс, заочна форма навчання, група ПО-41з (на базі ЗОШ, термін навчання - 5 років);

5-й курс, заочна форма навчання, група ПО-51з (на базі ЗОШ, термін навчання - 5 років);

6-й курс, заочна форма навчання, група ПО 6.1-Мз (магістри, термін навчання - 1 рік 5 місяців);

7-й курс, заочна форма навчання, група ПО 7.1-Мз (магістри, термін навчання - 5 місяців);

Спеціальності: "Соціальна педагогіка", "Соціальна робота"

4-й курс, заочна форма навчання, група СП-42з (на базі ЗОШ, термін навчання - 5 років);

5-й курс, заочна форма навчання, група СП-52з (на базі ЗОШ, термін навчання - 5 років);ання - 1 рік 5 місяців);

6-й курс, заочна форма навчання, група СП 6.2-Мз (магістри, термін навчання - 1 рік 5 місяців)

7-й курс, заочна форма навчання, група СП 7.2-Мз (магістри, термін навчання - 5 місяців)

Class schedules, session schedules (full-time and part-time), SEC work schedules

Розклад навчальних тижнів 1 сементр 2019-2020 н.р.

Розклади навчальних занять (денна форма навчання)

І семестр (2019-2020 н.р.)

Спеціальність "Початкова освіта" 

Спеціальність "Дошкільна освіта" 

Спеціальність "Спеціальна освіта" 

Спеціальності: "Соціальна педагогіка", "Соціальна робота" (ОС "Бакалавр")"Соціальна робота", "Науки про освіту", "Освітні, педагогічні науки" (ОС "Магістр")

ІІ семестр (2019-2020 н.р.)

Спеціальність "Початкова освіта"  

Спеціальність "Дошкільна освіта" 

Спеціальність "Спеціальна освіта" 

Спеціальності: "Соціальна педагогіка", "Соціальна робота" "Освітні, педагогічні науки"

 

Розклад заліків та екзаменів (денна форма навчання)

зимова сесія 2019-2020  н.р.

Спеціальність "Початкова освіта" (ОС"Бакалавр"  - ПО 11-12; ПО 21-22; ПО 31-32; ПО 41-42, "Магістр" - ПО 51-52М61-62М

Спеціальність "Дошкільна освіта" (ОС "Бакалавр" - ДО 14 -15; ДО 24-25ДО-34ДО-44, "Магістр" - ДО 54-55М;  ДО 64-65М) 

Спеціальність "Спеціальна освіта" (ОС "Бакалавр" СО-16; СО-26СО-35;  "Магістр" СО-57М)

Спеціальності: "Соціальна педагогіка", "Соціальна робота" (ОС "Бакалавр" СП-13; СР-23; СП-33; СР-43, 45

"Магістр" СР-53М, СР-63М)  

Спеціальність "Освітні, педагогічні науки" (ОС "Магістр" - ОПТ-56МПВШ - 66М

 

Літня сесія 2019-2020 н.р.

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

 

Розклади навчальних занять (заочна форма навчання)

1курс

Зимова заліково-екзаменаційна сесія:

Спеціальність "Початкова освіта" (1курс, на базі м/с), групи ПО-11з та ПО-12з 

Спеціальність "Дошкільна освіта" (1 курс, на базі м/с), група ДО-13з

Весняна заліково-екзаменаційна сесія:

Спеціальність "Початкова освіта" (1курс, на базі м/с), групи ПО-11з та ПО-12з 

Спеціальність "Дошкільна освіта" (1 курс, на базі м/с), групи ДО-13з 

 

2 курс

Зимова заліково-екзаменаційна сесія:

Спеціальність "Початкова освіта" (2 курс, на базі м/с), групи ПО-21з та ПО-22з

Спеціальність "Дошкільна освіта" (2 курс, на базі м/с), група ДО-23з

Весняна заліково-екзаменаційна сесія:

Спеціальність "Початкова освіта" (2 курс, на базі м/с), групи ПО-21з та ПО-22з

Спеціальність "Дошкільна освіта" (2 курс, на базі м/с), група ДО-23з 

 

4 курс

Настановча заліково-екзаменацыйна сесія

Зимова заліково-екзаменаційна сесія:

Спеціальність "Початкова освіта" (4 курс, на базі школи), група ПО-41з

Спеціальність "Соціальна педагогіка" (4 курс, на базі школи), група СП-42з

Весняна заліково-екзаменаційна сесія:

Спеціальність "Початкова освіта" (4 курс, на базі школи), група ПО-41з

Спеціальність "Соціальна педагогіка" (4 курс, на базі школи), група СП-42з

 

5 курс

Зимова заліково-екзаменаційна сесія:

Спеціальність "Початкова освіта" (5 курс, на базі школи), група ПО-51з

Спеціальність "Соціальна педагогіка" (5 курс, на базі школи), група СП-52з

Весняна заліково-екзаменаційна сесія:

Спеціальність "Початкова освіта" (5 курс, на базі школи), група ПО-51з

Спеціальність "Соціальна педагогіка" (5 курс, на базі школи), група СП-52з

 

6 курс, ОС "Магістр"

Зимова заліково-екзаменаційна сесія:

Спеціальність "Початкова освіта", група ПО-6.1Мз

Спеціальність "Соціальна робота", група СР-6.2Мз

Спеціальність "Дошкільна освіта", група ДО-6.3Мз

Весняна заліково-екзаменаційна сесія:

Спеціальність "Початкова освіта", група ПО-6.1Мз

Спеціальність "Соціальна робота", група СР-6.2Мз

Спеціальність "Дошкільна освіта", група ДО-6.3Мз

 

7 курс, ОС "Магістр"

Зимова заліково-екзаменаційна сесія:

Спеціальність "Початкова освіта", груп ПО-7.1Мз

Спеціальність "Соціальна робота", група СР-7.2Мз

Спеціальність "Дошкільна освіта", група ДО-7.3Мз

 

Зміни в розкладі відслідковуйте на стенді оголошень деканату

 

Розклад державної атестації 2019-2020 н.р.

БАКАЛАВР

ОС "Бакалавр", спеціальності: "Дошкільна освіта", "Початкова освіта", "Соціальна педагогіка", "Соціальна робота".

Списки підгруп на державну атестацію

ОС "Бакалавр" -  денна форма навчання

ОС "Бакалавр" - заочна форма навчання

 

Програми до державної атестації 2018-2019 н.р.

БАКАЛАВР

Спеціальність 6.010106 Соціальна педагогіка

Спеціальність 6.130102 Соціальна робота

Дошкільна освіта

Програма державного екзамену комплексного з педагогіки (загальної та дошкільної), психології (загальної та дитячої) - спеціальність 012 Дошкільна освіта

Програма державного екзамену з фахових методик дошкільної освіти  - спеціальність 012 Дошкільна освіта

Початкова освіта

Програма комплексного іспиту з педагогіки та методики викладання - спеціальність 6.010102 Початкова освіта (денна форма навчання)

Програма комплексного іспиту зі спеціалізації "Інформатика"- спеціальність 6.010102 Початкова освіта (денна форма навчання) 

Програма комплексного іспиту зі спеціалізації "Методика виховної роботи"- спеціальність 6.010102 Початкова освіта (денна форма навчання ПО-42)

Програма комплексного іспиту зі спеціалізації "Іноземна мова" (англійська) - спеціальність 6.010102 Початкова освіта (денна форма навчання ПО-42) 

Програма комплексного іспиту з педагогіки та методики викладання - спеціальність 013 Початкова освіта (заочна форма навчання - ПОм/с 21-22з)

Програма комплексного іспиту зі спеціалізації "Методика виховної роботи"- спеціальність 013 Початкова освіта (заочна форма навчання - ПО м/с 21-22з)

Програма комплексного іспиту зі спеціалізації "Інформатика"- спеціальність 013 Початкова освіта (заочна форма навчання)

Програма комплексного іспиту з педагогіки та психології - спеціальність 6.010102 Початкова освіта (заочна форма навчання - ПО-51з)

Програма комплексного іспиту з окремих методик початкової освіти - спеціальність 6.010102 Початкова освіта (заочна форма навчання - ПО-51з)

 

 

Розклад державної атестації 2019-2020 н.р.

МАГІСТР

Спеціальність 231 "Соціальна робота", "Освітні, педагогічні науки" (ОС "Магістр")Списки підгруп

Спеціальність  012 "Дошкільна освіта" (ОС "Магістр")Списки підгруп

Спеціальність 013 "Початкова освіта" (ОС "Магістр")Списки підгруп

 

Програми до державної атестації 2019-2020 н.р.

1. Програма комплексного державного екзамену з дисциплін професійної підготовки  (для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта (освітній ступінь Магістрденна, заочна форми навчання

2. Програма комплексного державного екзамену з дисциплін професійної підготовки  (для студентів спеціальності 013 Початкова освіта (освітній ступінь Магістрденна, заочна форми навчання

3. Програма комплексного державного екзамену з дисциплін професійної підготовки  (для студентів спеціальності  231 Соціальна робота (освітній ступінь Магістрденна, заочна форми навчання

Education, pedagogical sciences

Навчальний план 2019

Освітньо-професійна програма

Пояснювальна записка до навчального плану

Навчальний план 2017

Інформаційний пакет

Акредитація

освітньо-професійної програми "Педагогіка вищої школи" 

Експертна комісія

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

 

Дисципліни, передбачені навчальним планом

ОС "Магістр"

Навчальний план 2019 р. 

Програма "Технології формування критичного та дивергентного мислення". Розробник:  Бєлкіна-Ковальчук О.В. 

Програма "Технології дистанційного навчання". Розробник:  Гунько С.О. 

Програма «Теорія і технологія науково-педагогічних досліджень». Розробник: Гунько С.О.

Програма "Дидактика з методиками навчання". Розробник:  Бєлкіна-Ковальчук О.В. 

Програма "Компетентнісна модель фахівця". Розробник: Мартіросян Л.А.

Програма "Освітній менеджмент". Розробник: Остапйовський І. Є. 

Програма "Педагогіка і психологія в освіті". Розробник:  Бєлкіна-Ковальчук О.В.

Вибіркові:

Програма "Методика освітніх вимірювань". Розробник:  Гунько С.О. 

Програма "Професійно-педагогічна іміджологія". Розробник:  Косинкська О.А. 

 

Навчальний план 2017 р. 

Програма "Методика викладання у ВНЗ". Розробник: Грицюк Л.К.

Програма "Менеджмент вищої школи". Розробник: Остапйовський І.Є.

Програма "Науково-методичний супровід навчального процесу у ВНЗ". Розробник: Косинська О.А.

Програма "Методологія і організація наукових досліджень у вищій школі". Розробник: Гунько С.О.

Програма "Компаративна педагогіка вищої школи". Розробник: Мартіросян Л.А.

Програма "Теоретичні основи педагогіки вищої школи". Розробник: Гусак П.М.

Програма "Історія педагогіки вищої школи". Розробник: Мартіросян Л.А.

Програма "Дидактика вищої школи". Розробник: Гусак П.М.

Програма "Правові аспекти освітньої діяльності у ВНЗ". Розробник: Чернета С.Ю.

Вибіркові навчальні дисципліни:

Програма "Педагогічна конфліктологія". Розробник: Дурманенко Є.А.

Програма "Професійна педагогіка". Розробник: Сушик Н.С.

Програма "Дидактичні технології у вищій школі". Розробник: Гусак П.М.

Програма "Здоров"язбережувальні технології у ВНЗ". Розробник: Петрович В.С.

Програма "Педагогічний практикум". Розробник: Бєлкіна-Ковальчук О.В.

Програма "Організація і проведення тренінгових занять". Розробник:

Програма "Девіантологія студентської молоді". Розробник: Мартинюк Т.А.

Програма "Самовиховання і самореалізація особистості". Розробник: Мартинюк Т.А.

Програма "Організація виховної роботи у ВНЗ". Розробники: Лякішева А.В., Петрук В.В.

Програма "Організація дозвілля в освітніх закладах". Розробник: Петрук В.В.

 

Практики:

Програма "Асистентська практика". Розробник: Бартків О.С.

Програма "Переддипломна практика". Розробник: Бартків О.С.

Preschool education

ОС "Бакалавр"

Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2019 р.

Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2017 р.

Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2015 р.

Освітня програма (бакалавр на базі повної загальної середньої освіти), 2016 р.

Освітня програма (бакалавр на  основі ОКР молодшого спеціаліста),  2016 р.

Навчальний план, бакалавр, заочна форма навчання, на базі ОКР "молодший спеціаліст", 2019р.

Навчальний план, бакалавр, заочна форма навчання, на базі ОКР "молодший спеціаліст", 2017р.

Освітньо-професійна програма (бакалавр на базі повної загальної середньої освіти), 2018 р.

Освітньо-професійна програма (бакалавр на  основі ОКР молодшого спеціаліста),  2018 р.

 

ОС "Магістр"

Навчальний план, магістр, денна форма навчання, 2019р.

Навчальний план, магістр, заочна форма навчання, 2019р.

Освітньо-професійна програма

Пояснювальна записка до навчального плану, 2017 р.

Навчальний план, магістр, денна форма навчання, 2017р.

Навчальний план, магістр, заочна форма навчання, 2017р.

 

 Дисципліни, передбачені навчальним планом

 ОС «Бакалавр»

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Навчальний план 2019 р.

Програма "Педагогіка загальна". Розробник: Смолюк С.В. 

Програма "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Сучасна українська мова з основами культури й техніки мовлення". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Родинна педагогіка". Розробник: Алендарь Н.І.

 

Навчальний план 2017р.

Програма "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Сучасна українська мова з основами культури й техніки мовлення". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Педагогіка загальна". Розробник: Смолюк С.В.

Програма "Педагогіка порівняльна". Розробники: Смолюк І.О., Смолюк С.В. 

Програма "Основи науково-педагогічних досліджень". Розробник: Алендарь Н.І.

Програма "Вступ до спеціальності". Розробник: Семенова Н.І.

Програма "Педагогіка дошкільна". Розробник Семенова Н.І.

Програма "Історія педагогічної думки, освіти і дошкільного виховання". Розробник: Заремба Л.В.

Програма "Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям". Розробник: Зінченко М.О.

Програма "Екологічна освіта і виховання". Розробник: Зінченко М.О.

Програма "Основи корекційної педагогіки та логопедії". Розробник: Брушневська І.М.

Програма "Освітні інформаційно-комунікаційні технології". Розробник: Ольхова Н.В

Програма "Основи педагогічної майстерності вихователя ДНЗ". Розробник: Дурманенко О.Л. 

Програма "Практикум з дошкільної педагогік". Розробник: Гніровська О. З. 

Програма "Методика формування елементарних математичних уявлень". Розробник: Чосік Л.Я.

Вибіркові навчальні дисципліни:

Програма "Розвиток і виховання дітей раннього віку". Розробник: Дурманенко О.Л.

Програма "Організація освітнього процесу в різновікових групах ЗДО". Розробник: Ємчик О.Г.

Програма "Література для дітей дошкільного віку". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Теорія та методика виховання і навчання обдарованих дітей". Розробник: Дурманенко О.Л.

Програма "Основи дошкільної корекційної педагогіки". Розробник: Гац Г.О.

Програма "Еколого-натуралістичний розвиток дітей дошкільного віку". Розробник: Зінченко М.О.

Програма "Розвиток вітчизняної  теорії і практики дошкільного виховання". Розробник: Мельник І.М.

 

Навчальний план 2015 р. 

Програма "Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень". Розробник: Чосік Л.Я.

Програма "Теорія і методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку". Розробник: Мацюк З.С.

Програма "Родинна педагогіка та методика співпраці ЗДО з родинами". Розробник: Алендарь Н.І.

"Вступ до спеціальності". – робоча програма.  Розробник: Семенова Н.І.

"Основи дефектології і логопедії" – робоча програма. Розробник: Брушневська І.М.

"Література для дітей дошкільного віку" – робоча програма. Розробник: Здіховська Т.В.

"Сучасна українська мова з основами культури і техніки мовлення" – робоча програма. Розробник: Здіховська Т.В.

"Українська мова (за професійним спрямуванням)" – робоча програма. Розробник: Здіховська Т.В.

"Мистецтво в корекції розвитку дошкільників з психофізичними вадами" – робоча програма. Розробник: Кузава І.Б.

Вибіркові навчальні дисципліни:

Програма "Розвиток логіко-математичної компетентності дошкільника". Розробник: Марценюк І.П.

Програма "Соціальне гувернанство". Розробник: Мельник І.М.

Програма "Розвиток вітчизняної теорії і практики дошкільного виховання". Розробник: Сергеєва В.Ф.

Програма "Педагогічна етика вихователя ЗДО". Розробник: Ємчик О.Г.

Програма "Практикум з логопедії". Розробник: Брушневська І.М.

Програма "Логоритміка з методикою викладання". Розробник: Брушневська І.М.

Програма "Теорія та історія корекційної педагогіки". Розробник: Брушневська І.М.

Програма "Діагностика та відбір дітей-логопатів у спеціальні заклади". Розробник: Брушневська І.М.

Програма "Неврологічні основи логопедії". Розробник: Качинська Т.В.

Програма "Професійна адаптація вихователя дошкільного навчального закладу". Розробник: Алендарь Н.І.

Практики:

"Польова навчальна практика" – робоча програма. Розробник: Коцун Б.Б.

Програма "Виробнича практика у групах раннього віку". Розробник: Брушневська І.М

Програма "Педагогічна практика у дошкільних навчальних закладах" (групи молодшого, середнього та старшого віку). Розробник: Ємчик О.Г.

 

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

  ОС «Бакалавр» (на базі молодшого спеціаліста)

Навчальний план 2019 р.

Програма "Освітні інформаційно-комунікаційні технології". Розробник: Ольхова Н.В

Програма "Педагогіка загальна". Розробник: Смолюк С.В. 

Програма "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Сучасна українська мова з основами культури й техніки мовлення". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Методика формування елементарних математичних уявлень". Розробник: Чосік Л.Я.

 

 Навчальний план 2017 р. 

Програма "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Основи дефектології і логопедії". Розробник: Брушневська І.М.

Програма "Педагогіка загальна". Розробник: Смолюк С.В.

Програма "Педагогіка порівняльна". Розробники: Смолюк І.О., Смолюк С.В. 

Програма "Основи науково-педагогічних досліджень". Розробник: Алендарь Н.І.

Програма "Вступ до спеціальності". Розробник: Семенова Н.І.

Програма "Педагогіка дошкільна". Розробник Семенова Н.І.

Програма "Історія педагогічної думки, освіти і дошкільного виховання". Розробник: Сергеєва В.Ф.

Програма "Методика формування елементарних математичних уявлень". Розробник: Чосік Л.Я.

Програма "Основи педагогічної майстерності вихователя ДНЗ". Розробник: Дурманенко О.Л. 

Вибіркові навчальні дисципліни:

Програма "Теорія та методика виховання і навчання обдарованих дітей". Розробник: Дурманенко О.Л.

Програма "Розвиток і виховання дітей раннього віку". Розробник: Дурманенко О.Л.

Програма "Організація освітнього процесу в різновікових групах ЗДО". Розробник: Ємчик О.Г.

Програма "Розвиток вітчизняної теорії і практики дошкільного виховання". Розробник: Сергеєва В.Ф.

Програма "Професійна адаптація вихователя дошкільного навчального закладу". Розробник: Алендарь Н.І.

Програма "Література для дітей дошкільного віку". Розробник: Здіховська Т.В

Програма "Розвиток логіко-математичної компетентності дошкільників". Розробник: Марцинюк І.П.

Програма "Основи та сучасні концепції управління у дошкільній освіті". Розробник: Мельник І.М. 

Програма "Адаптація дитини до умов ДНЗ". Розробник: Ємчик О.Г.

Практики:

Програма практики педагогічної (виробничої) у групах раннього віку. Розробник: Смолюк С.В. 

Програма "Педагогічна практики у дошкільних навчальних закладах". Розробник: Бартків О.С.

Програма "Організаційно-методична практика". Розробник: Дурманенко О.Л.

 

 ОС "Магістр"

Навчальний план 2019р.

Програма "Комп'ютерно-орієнтовані технології в закладах дошкільної освіти". Розробник: Ємчик О.Г.

Програма "Теорія і технологія науково-педагогічних досліджень". Розробник: Смолюк І.О.

Програма "Аксіологія дошкільної освіти". Розробник: 

Програма "Менеджмент дошкільної освіти". Розробник: 

Програма "Інклюзивна освіта дітей дошкільного віку". Розробник: Сергеєва В.Ф.

Програма "Загальна та дошкільна педагогіка з методикою викладання у ЗВО". Розробник: Мельник І.М.

Програма "Сучасні технології викладання методик дошкільної освіти". Розробник: 

Програма "Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти". Розробник: Мельник І.М. 

 

Вибіркові навчальні дисципліни:

Програма "Педагогічна ергономіка в системі дошкільної освіти". Розробник:

Програма "Професійно-комунікативна компетентність організатора дошкільної освіти". Розробник:

Програма "Професійно-педагогічний практикум". Розробник:

Програма "Психолого-педагогічний тренінг". Розробник: Смолюк С.В.

 

Навчальний план 2017 р.

Програма "Теорія і технологія науково-педагогічних досліджень". Розробник: Смолюк І.О.

Програма "Наукові комунікації іноземною мовою". Розробник: Смалько Л.Є.

Програма "Аксіологія педагогічної освіти". Розробник:Томашевська І.П.

Програма "Педагогічна компаративістика". Розробник: Смолюк І.О.

Програма "Гуманізація та технологізація виховного процесу у  вищому навчальному закладі". Розробник: Пріма Р.М.

Програма "Організація інклюзивної освіти". Розробник: Кузава І.Б.

Програма "Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти". Розробник: Сергеєва В.Ф.

Програма "Загальна та дошкільна педагогіка з методикою викладання у вищому навчальному закладі". Розробник: Семенов О.С.

Програма "Сучасні технології викладання методик дошкільної освіти". Розробник: Семенова Н.І.

Програма "Організаційно-управлінська діяльність у дошкільній освіті". Розробник: Семенов О.С.

Вибіркові навчальні дисципліни:

Програма "Сучасні нормативні засади організації дошкільної освіти". Розробник: Семенов О.С.

Програма "Інноваційне методичне забезпечення дошкільної освіти". Розробник: Семенова Н.І.

Програма "Педагогічна ергономіка в системі дошкільної освіти". Розробник: Сергеєва В.Ф.

Програма "Професійно-комунікативна компетентність організатора дошкільної освіти". Розробник: Заремба Л.В.

Програма "Професійно-педагогічний практикум". Розробник: Семенов О.С.

Програма "Психолого-педагогічний тренінг". Розробник: Смолюк С.В.

Програма "Управління інформаційно-комунікативними технологіями  в дошкільній освіті". Розробник: Антонюк В.З.

Програма "Інноваційна діяльність організатора дошкільної освіти". Розробник: Семенова Н.В.

Програма "Основи риторики". Розробник: Фенко М.Я.

Програма "Неформальна освіта дітей дошкільного віку". Розробник: Семенов О.С.

Програма "Технології вивчення і діагностики особистості дошкільника". Розробник:Заремба Л.В.

Програма "Моніторинг у системі дошкільної освіти". Розробник: Антонюк В.З.

Практика: 

Програма виробничої практики "Асистентська практика". Розробник: Алендарь Н.І.

Програма "Науково-дослідницька практика". Розробник: Сергеєва В.Ф.

 

 

Програма з комплексного кваліфікаційного екзамену (спеціальність 012 "Дошкільна освіта", ОС "Магістр")

Програма державного екзамену комплексного з педагогіки (загальної та дошкільної), психології (загальної та дитячої) - спеціальність 012 "Дошкільна освіта", ОС "Бакалавр"

Програма державного екзамену з фахових методик дошкільної освіти  - спеціальність 012 "Дошкільна освіта", ОС "Бакалавр"

Primary education

Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2019

Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2017 р.

Навчальний план, бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста, заочна форма навчання, 2019 р.

Навчальний план, бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста, заочна форма навчання, 2017 р.

Навчальний план, магістр, денна форма навчання, 2019 р.

Навчальний план, магістр, заочна форма навчання, 2019 р.

Навчальний план, магістр, денна форма навчання, 2017 р.

Навчальний план, магістр, заочна форма навчання, 2017 р.

Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2015 р.

Інформаційний пакет, бакалавр, денна форма навчання, 2015 р.

Навчальний план, бакалавр, заочна форма навчання, 2015 р.

Навчальний план, бакалавр, заочна форма навчання, 2013 р.

Інформаційний пакет, бакалавр, заочна форма навчання, 2015 р.

ОПП (бакалавр, денна форми начання, навчальний план 2017)

ОПП (бакалавр, денна форми начання, навчальний план 2016)

ОПП (бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста, заочна та денна  форми навчання, 2016 р.)

 

 

 

Дисципліни, передбачені навчальним планом

 ОС «Бакалавр» 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Навчальний план 2019 р.

Програма "Сучасна українська мова з практикумом". Розробник: Данилюк О.К.

Програма "Математика". Розробник: Остапйовська Т.П.

Програма "Педагогіка загальна". Розробник: Смолюк С.В. 

 

Навчальний план 2017 р.

Програма "Педагогіка загальна". Розробник: Смолюк С.В.

Програма "Педагогіка порівняльна". Розробники: Смолюк І.О., Смолюк С.В. 

Програма "Основи науково-педагогічних досліджень". Розробник: Алендарь Н.І.

Програма "Методика навчання математичної освітньої галузі".  Розробник: Кашубяʼк І.О.

Програма "Освітні інформаційно-комунікаційні технології". Розробник: Остапйовська І.І.

Програма "Вивчення курсу "Логіка" в початковій школі". Розробник: Кашубяʼк І.О.

Програма "Інформатика з методикою викладання". Розробник: Остапйовська І.І.

Програма "Математика". Розробник: Остапйовська Т.П.

Програма "Основи природознавства з практикумом". Розробник: Коцун Б.Б. 

Програма "Сучасна українська мова з практикумом". Розробник: Каптур Г.А.

Програма "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Освітні інформаційно-комунікаційні технології". Розробник: Остапйовська І.І.

Програма "Дитяча література". Розробник: Іовхімчук Н.В.

Програма "Основи корекційної педагогіки та логопедії". Розробник: Брушневська І.М.

Програма "Основи інклюзивної освіти". Розробник: Стасюк Л.П.

Програма "Педагогічні технології в початковій школі". Розробник: Гончарук О.В.

Програма "Система виховної роботи вчителя в закладах  освіти нового типу". Розробник: Гончарук О.В.

Програма "Інформаційні технології в початковій освіті". Розробник:  Гунько С.О. 

Програма "Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі". Розробник:  Бичук І.О.

Програма «Культурно-дозвіллєва діяльність у ДЗО та відпочинку». Розробник: Петрук В.В

Програма "Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі". Розробник: Вітюк В.В. 

Програма "Методика навчання грамоти". Розробник: Вітюк В.В. 

Програма "Методика використання  інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі". Розробник: Ольхова Н.В. 

Програма "Методика навчання інформатичної світньї галузі". Розробник: Ольхова Н.В. 

Дисципліни спеціалізації:

Програма "Інформаційно-комунікаційні технології у початковій школі". Розробник: Остапйовська І.І.

Програма "Методика виховної роботи". Розробник: Десятник К.В.

Практика:

Програма "Педагогічна практика". Розробник: Кашуб’як І.О.

 

 Навчальний план 2015 р. 

Програма "Порівняльна педагогіка". Розробник: Смолюк І.О.

Програмат "Методика навчання природничої освітніх галузей". Розробник: Рославець Р.М.

Програмат "Сучасні педагогічні технології навчання природознавства в початковій школі". Розробник: Рославець Р.М.

Програма "Викладання природничих дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій". Розробник: Зінченко М.О.

Програма "Вивчення курсу "Логіка" в початковій школі". Розробник: Кашубяʼк І.О.

Програма "Метадика навчання освітньої галузі "Математика". Розробник: Чосік Л.Я.

Програма "Методика навчання інформатики". Розробники: Ольхова Н.В., Марценюк І.П.

Програма "Дитяча література". Розробник: Іовхімчук Н.В.

Програма "Лінгвоукраїнознавство". Розробник: Іовхімчук Н.В.

Програма "Фольклор України". Розробник: Іовхімчук Н.В.

Програма "Теорія і практика формування екологічних знань молодших школярів". Розробник: Буднік С.В.

Програма "Система виховної роботи вчителя в закладах  освіти нового типу". Розробник: Гончарук О.В.

Програма "Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі". Розробник:  Бичук І.О. 

"Українська мова (за професійним спрямуванням)" – робоча програма. Розробник: Здіховська Т.В.

"Основи інформаційних технологій в початковій школі" – робоча програма. Розробник: Остапйовська І.І.

"Математика" – робоча програма. Розробник: Остапйовська Т.П.

"Основи природознавства" – робоча програма. Розробники: Коцун Б.Б., Буднік С.В., Махновець Н.В.

"Технології навчально-виховного процесу в початковій школі" – робоча програма. Розробник: Заремба Л.В.

"Основи красномовства" – робоча програма.  Розробник: Фенко М.Я.

"Основи мовленнєвої діяльності"– робоча програма. Розробник: Мацюк З.С.

"Інформаційно-комунікаційні технології у початковій школі" - програма.  Розробник: Остапйовська І.І.

"Методика навчання освітньої галузі "Математика" - програма. Розробник: Остапйовська І.І.

"Методика виховної роботи" - програма.  Розробник: Пріма Р.М.

"Інформатика з методикою викладання"  - програма. Розробник: Остапйовська І.І.

"Педагогічна майстерність" - програма.  Розробник: Гончарук О.В.

Програма "Методика навчання української мови та літературного читання". Розробник: Вітюк В.В.

Програма «Методика використання наочного матеріалу на уроках у початковій школі». Розробник: Петрук В.В. 

Вибіркові дисципліни:

Програма "Література рідного краю". Розробник: Горбач Н.В.

Програма "Сучасні педагогічні технології навчання математики в початковій школі". Розробник: Остапйовська І.І.

Програма "Організація і управління в початковій освіті". Розробник: Пріма Д.А.

Програма "Практикум з розв’язування математичних задач". Розробники: Остапйовська І.І., Остапйовська Т.П.

Програма "Основи інформатики та програмування у початковій школі". Розробник: Ольхова Н.В.

Програма "Прєктно-дослідницька робота з природознавства у початковій школі". Розробник: Буднік С.В.

Програма "Дидактико-методичні основи навчання НУШ". Розробник: Антонюк В.З.

Програма "Початкова освіта в сучасних зарубіжних педагогічних концепціях". Розробник: Заремба Л.В.

 

Дисципліни спеціалізації:

Програма "Культура інформаційної діяльності в початковій школі". Розробник: Остапйовська І.І.

Програма  "Позакласна робота з інформатики в початкових класах". Викладач - Остапйовська І.І.

Програма "Педагогіка сімейного виховання". Розробник: Десятник К.В.

 

Практики:

"Навчальна польова практика" – робоча програма. Розробник: Коцун Б.Б.

Програма "Навчально-виховна педагогічна практика".  Розробник: Вітюк В.В.

Програма "Педагогічна практика". Розробник: Буднік С.В.

 

 

 ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

ОС «Бакалавр» (на базі повної загальної середньої освіти)

Навчальний план 2015 р. 

Програма "Педагогіка порівняльна". Розробник: Смолюк С.В. 

Програма "Вивчення курсу "Логіка" в початковій школі". Викладач - Кашубяʼк І.О.

Програма "Практикум з розв’язування математичних задач". Викладач - Остапйовська Т.П.

Програма "Метадика навчання освітньої галузі "Математика". Викладач - Остапйовська І.І.

Програма Українська мова (за професійним спрямуванням)". Викладач - Данилюк О.К.

Програма "Дитяча література". Розробник: Іовхімчук Н.В.

"Методика навчання української мови та літературного читання"– робоча програма. Викладач – Вітюк В.В.

"Основи інформаційних технологій в початковій школі" – робоча програма. Викладач – Остапйовська І.І.

"Основи красномовства" – робоча програма. Викладач – Фенко М.Я. 

"Основи мовленнєвої діяльності" – робоча програма. Викладач – Мацюк З.С.

Дисципліни спеціалізації:

Програма  "Позакласна робота з інформатики в початкових класах". Викладач - Остапйовська І.І.

 

ОС «Бакалавр» (м/с)

Навчальний план 2019 р. 

Програма "Сучасна українська мова з практикумом". Розробник: Данилюк О.К.

Програма "Педагогічні технології в початковій школі". Розробник: Гончарук О.В.

Програма "Методика використання  інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі". Розробник: Ольхова Н.В. 

Програма "Педагогіка загальна". Розробник: Смолюк С.В. 

Програма "Система виховної роботи вчителя в закладах  освіти нового типу". Розробник: Гончарук О.В.

Вибіркові дисципліни:

Програма "Література рідного краю". Розробник: Горбач Н.В.

 

 

Навчальний план 2017 р. 

Програмат "Методика навчання освітніх галузей "Природознавство" та "Суспільствознавство". Викладач - Рославець Р.М.

Програма "Методика навчання математичної освітньої галузі".  Розробник: Кашубяʼк І.О.

Програма "Освітні інформаційно-комунікаційні технології". Викладач - Остапйовська І.І.

Програма "Інформатика з методикою викладання". Викладач - Остапйовська І.І.

Програма "Основи дефектології і логопедії". Розробник: Брушневська І.М.

Програма "Сучасна українська мова з практикумом". Викладач - Данилюк О.К.

Програма Українська мова (за професійним спрямуванням)". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Лінгвоукраїнознавство". Розробник: Іовхімчук Н.В.

Програма "Педагогіка порівняльна". Розробники: Смолюк І.О., Смолюк С.В.

Програма "Інформаційні технології в початковій освіті". Розробник:  Гунько С.О. 

Вибіркові дисципліни:

Програма "Вивчення курсу "Логіка" в початковій школі". Викладач - Кашубяʼк І.О.

Програма  "Позакласна робота з інформатики в початкових класах". Викладач - Остапйовська І.І.

Програма "Практикум з розв’язування математичних задач". Розробники: Остапйовська І.І., Остапйовська Т.П.

Дисципліни спеціалізації:

Програма "Інтегроване навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі". Викладач: Буднік С.В.

Програма "Інформаційно-комунікаційні технології у початковій школі". Викладач - Остапйовська І.І

Програма "Педагогіка сімейного виховання". Розробник: Десятник К.В.

 

 

 ОС «Магістр»

   Навчальний план 2019 р.

Програма "Інклюзивна освіта в початковій школі". Розробник: Стасюк Л.П.

Програма "Комп’ютерно-орієнтовані технології в закладах початкової освіти". Розробник:  Хомяк М.Я.

Програма "Теорія і технологія вивчення математичної освітньої галузі у закладі вищої освіти". Розробник: Остапйовська Т.П.

Програма "Теорія і технологія вивчення природничої освітньої галузі у закладі вищої освіти". Розробник: Рославець Р.М.

Програма "Теорія і методика викладання фахових педагогічних дисциплін". Розробник: Пріма Р.М.

Програма "Професійна мобільність майбутнього фахівця початкової освіти ". Розробник: Пріма Р.М.

Програма "Теорія і технологія вивчення мовно-літературної освітньої галузі у закладі вищої освіти". Розробник: Вітюк В.В. 

Програма "Теорія і технологія науково-педагогічних досліджень". Розробник: Смолюк І.О.

Програма: "Освітній мененжмент". Розробник: Десятник К.В.

Програми вибіркових навчальних дисциплін:

Програма "Психолого-педагогічний тренінг". Розробник: Смолюк С.В.

Практики:

Програма "Асистентська практика". Розробник: Остапйовська І.І.

 

Навчальний план 2017 р.

Програма "Наукові комунікації іноземною мовою". Розробник: Смалько Л.Є.

Програма "Аксіологія педагогічної освіти". Розробник: Томашевська І.П.

Програма "Педагогічна компаративістика". Розробник Смолюк І.О.

Програма "Гуманізація та технологізація виховного процесу у  вищому навчальному закладі". Розробник: Пріма Р.М.

Програма "Організація інклюзивної освіти". Розробник: Кузава І.Б.

Програма "Теорія і методика викладання фахових педагогічних дисциплін". Розробник: Пріма Р.М.

Програма "Теорія і технологія вивчення у вищому навчальному закладі галузі "Математика". Розробник: Остапйовська Т.П.

Програма "Теорія і технологія вивчення у вищому навчальному закладі галузі "Мова і література". Розробник: Вітюк В.В.

Програма "Теорія і технологія вивчення у ВНЗ освітньої галузі "Природознавство". Розробник: Рославець Р.М.

Вибіркові навчальні дисципліни:

Програма "Педагогічна діагностика в навчально-виховному процесі початкової школи". Розробник: Мельник І.М.

Програма "Формування професійної мобільності майбутнього фахівця початкової освіти". Розробник: Пріма Р.М.

Програма "Ораторське мистецтво". Розробник: Фенко М.Я.

Програма "Редагування наукового тексту". Розробник: Каптур Г.А.

Програма "Мовленнєво-комунікативна культура". Розробник: Іовхімчук Н.В.

Програма "Ділові комунікації та етикет". Розробник: Іовхімчук Н.В.

Практики:

Програма "Науково-дослідницька практика". Розробник: Рославець Р.М.

Програма "Асистентська практика". Розробники: Пріма Р.М., Зінченко М.О.

 

 

Програма "Комплексний іспит з дисциплін професійної підготовки" (спеціальність 013 " Початкова освіта", ОС "Магістр")

Special education

Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2018 р.

Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2016 р.

Навчальний план, магістр, денна форма навчання, 2019 р.

 

Дисципліни, передбачені навчальним планом

ОС «Бакалавр» 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Навчальний план 2018 р. 

Програма "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Теорія та історія корекційної педагогіки". Розробник: Кузава І.Б.

Програма "Основи інклюзивної освіти". Розробник: Кузава І.Б.

Програма "Вступ до спеціальності". Розробник: Кузава І.Б.

Програма "Сучасна українська мова з практикумом". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей у спеціальні заклади". Розробник: Гац Г.О.

Програма "Основи науково-педагогічних досліджень". Розробник: Гац Г.О.

 

Вибіркові дисципліни:

Програма "Теорія і методика навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями". Розробник: Брушневська І.М.

 

Навчальний план 2016 р. 

Програма "Сучасна українська мова з основами культури та техніки мовлення". Розробник: Данилюк О.К.

Програма "Вступ до спеціальності". Розробник: Кузава І.Б.

Програма "Теорія та історія корекційної педагогіки". Розробник:  Кузава І.Б.

Програма "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Розробник: Данилюк О.К.

Програма "Спеціальна методика навчання математики з основами математики". Розробник:  Остапйовська І.І.

Програма "Спеціальна методика розвитку мови і мовлення". Розробник: Брушневська І.М.

Програма "Основи музичного виховання зі спеціальними методиками". Розробник; Кузава І.Б.

Вибіркові дисципліни:

Програма "Професійна адаптація спеціального педагога". Розробник: Стасюк Л.П.

 

 

 ОС «Магістр» 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Навчальний план 2019 р. 

Програма "Організація інклюзивної освіти". Розробник: Кузава І.Б.

Програма "Організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю". Розробник: Сергеєва В.Ф.

Програма "Методичне забезпечення корекційної освіти". Розробник: Сергеєва В.Ф.

Програма "Сучасні нормативні засади організації корекційної освіти". Розробник: Сергеєва В.Ф.

Програма "Спеціальна педагогіка з методикою викладання у вищому навчальному закладі". Розробник: Кузава І.Б. 

Програма "Спеціальні методики навчання математичної освітньої галузі". Розробник: Остапйовська І.І.

 

Вибіркові дисципліни:

Програма "Інноваційна діяльність організатора спеціальної освіти". Розробник: Стасюк Л.П.

Програма "Професійно-комунікативна компетентність організатора спеціальної освіти". Розробник: Стасюк Л.П.

Програма "Корекційно-реабілітаційний практикум". Розробник: Кузава І.Б.

Програма "Методика педагогічно-корекційного тренінгу". Розробник: Гац Г.О.

Практики:

 

Social work / Social pedagogy

ОС «Бакалавр»

Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2019 р.

Навчальний план, бакалавр, денна форма навчання, 2017 р.

Навчальний план (група СР-45), бакалавр, денна форма навчання, 2016 р.

Навчальний план (група СР-43), бакалавр, денна форма навчання, 2016 р.

Навчальний план, бакалавр, заочна форма навчання, 2016 р.

Навчальний план, бакалавр, заочна форма навчання, 2015 р.

ОПП (бакалавр, денна форма начання, навчальний план 2018)

ОПП (бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста, заочна та денна  форми навчання, 2016 р.)

ОПП (бакалавр, денна форма начання, навчальний план 2016)

Інформаційний пакет І курс ( бакалавр, денна форма начання)

Інформаційний пакет (бакалавр, денна та заочна форми начання, навчальний план 2016)

Навчальний план, бакалавр, заочна форма навчання, 2011 р. 

Навчальний план, бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста, заочна форма навчання, 2016 р.

 

 ОС «Магістр»

Освітньо-професійна програма

Пояснювальна записка до навчального плану

Навчальний план, магістр, денна форма навчання, 2019 р.

Навчальний план, магістр, денна форма навчання, 2017 р.

Навчальний план, магістр, заочна форма навчання, 2016 р.

Інформаційний пакет,  магістр, заочна форма навчання

Акредитація

освітньо-професійної програми "Соціальна робота" 

Експертна комісія

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

 

Дисципліни, передбачені навчальним планом

   ОС «Бакалавр»

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

Навчальний план 2019 р.

Програма "Соціальна педагогіка". Розробники: Корпач Н.І., Петрович В.С

Програма "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Соціологія (загальна та професійна". Розробник:  Бичук І.О. 

Програма "Основи соціальної роботи". Розробник: Чернета С.Ю. 

 

Навчальний план 2018 р.

Програма "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Соціальне забезпечення населення". Розробник: Гунько С.О.

Програма "Соціальна робота у сфері дозвілля". Розробник: Бичук І.О

Програма "Соціальна педагогіка". Розробники: Корпач Н.І., Петрович В.С

Програма "Документування в соціальній роботі". Розробник: Корпач Н.І.

Програма "Загальна педагогіка". Розробники: Бартків О.С., Дурманенко Є.А.

Практики:

Програма навчальної практики "Навчально-ознайомлювальної". Розробник: Петрук В.В. 

 

Навчальний план 2017 р.

Програма "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Розробник: Здіховська Т.В.

Програма "Історія соціальної роботи". Розробник: Мартіросян Л.А

Програма "Правові основи соціальної роботи". Розробник: Чернета С.Ю.

Програма "Вступ для спеціальності". Розробник: Сидорук І.І.

Програма "Документування в соціальній роботі". Розробник: Дурманенко Є.А.

Програма "Соціальний супровід сім’ї". Розробник: Остапйовський І.Є.

Програма "Соціальне партнерство в реалізації соціального захисту населення". Розробник: Петрович В.С.

Програма "Соціологія". Розробник:  Бичук І.О. 

Вибіркові навчальні дисципліни:

Програма "Соціальне забезпечення населення". Розробник: Гунько С.О

Програма "Організація роботи соціальних служб". Розробник: Дурманенко Є.А. 

 

 Навчальний план 2016 р.

Програма "Загальна педагогіка". Розробник: Бартків О.С.

Програма "Попередження конфліктів у соціумі". Розробник: Дурманенко Є.А. 

Програма "Основи наукових дослідж.ень в соціальній сфері". Розробник: Гунько С.О.

Програма "Документування в соціальній роботі". Розробник: Бєлкіна-Ковальчук О.В.

Програма "Соціальна робота в сфері занятості". Розробник: Бартків О.С.

Програма "Соціальна робота в сфері дозвілля". Розробник: Петрук В.В.

Програма "Основи соціалізації особистості". Розробник: Сушик Н.С.

Програма "Вступ до спеціальності". Розробник: Сидорук І.І.

Програма "Діловодство та документація в соціальній роботі". Розробник: Чернета С.Ю

Програма "Законодавство України у сфері соціального забезпечення, соціального обслуговування та соціальної роботи". Розробник: Чернета С.Ю.

Програма "Правовий захист дітей з обмеженими можливостями". Розробник: Чернета С.Ю.

Програма "Соціально-правовий захист окремих категорій клієнтів". Розробник: Чернета С.Ю.

Програма "Технології соціального виховання". Розробник:  Сушик Н.С. 

Програма "Організація соціального захисту населення". Розробник:  Сушик Н.С. 

Програма "Соціальна робота з сім’єю". Розробник: Бичук І.О.

Програма "Вікова соціологія". Розробник: Бичук І.О.

Програма "Організація роботи соціальних служб". Розробник: Бичук І.О

Програма "Технології соціальної роботи". Розробник: Петрович В.С.

Програма "Соціологія персоналу". Розробники: Бичук І.О., Хомяк М.Я.

Програма "Соціальна робота з групами ризику". Розробник:  Петрук В.В.

Програма "Етика соціального працівника". Розробник: Сушик Н.С.

Програма "Зайнятість населення та її регулювання". Розробник:  Бичук І.О.

Програма «Менеджмент соціальної роботи». Розробник: Остапйовський І.Є.

Програма "Соціально-педагогічна робота з охорони дитинства". Розробник:  Чернета С.Ю.

Програма "Соціально-волонтерська діяльність релігійних організацій". Розробник: Петрук В.В.

Практики:

Практика "Професійно-орієнтована в соціальних службах". Розробник: Бєлкіна-Ковальчук О.В., Корпач Н.І.

Програма "Навчально-ознайомлювальна". Розробник: Петрук В.В

Програма "Наскрізна програма практики". Розробник: Бартків

Програма "Професійно-орієнтована в навчально-виховних закладах". Розробник: Сушик Н.С.

Програма виробничої практики  зі спеціалізації  "Організація соціального захисту населення". Розробник:  Сушик Н.С. 

 

 

 ОС «Магістр»

Навчальний план 2019 р.

Програма "Педагогіка і психологія в освіті". Розробник:  Бєлкіна-Ковальчук О.В. 

Програма "Теорія соціальної поведінки особистості". Розробник: Лякішева А.В.

Програма "Інформаційні технології в соціальній роботі". Розробник: Гунько С.О.

Програма "Менеджмент персоналу освітніх закладів і соціальних служб". Розробник: Остапйовський І.Є.

 

Навчальний план 2017 р.

Програма "Наукові комунікації іноземною мовою". Розробник: Смалько Л.Є.

Програма "Менеджмент персоналу освітніх закладів і соціальних служб ". Розробник: Остапйовський І.Є.

Програма "Методика викладання у ВНЗ". Розробник: Грицюк Л.К.

Програма "Організація управлінням навчальним процесом у ВНЗ". Розробник: Бєлкіна-Ковальчук О.В.

Програма "Методологія і організація наукових досліджень в галузі соціальної роботи". Розробник: Сушик Н.С.

Програма "Історико-філософські основи соціальної роботи". Викладач - Мартіросян Л.А.

Програма "Теорія соціальної роботи". Розробник: Лякішева А.В.

Програма "Інноваційні процеси в соціальній роботі". Викладач - Дурманенко Є.А.

Програма "Соціальна політика та соціальна робота в Україні". Викладач - Мартинюк Т.А.

Вибіркові навчальні дисципліни:

Програма "Пенітенціарна педагогіка". Розробник: Мартинюк Т.А.

Програма "Соціально-правові основи пробації в Україні". Розробник: Чернета С.Ю.

Програма "Підготовка соціального педагога до профілактики вживання ПАР". Розробник: Сидорук І.І.

Програма "Ресоціалізація різних категорій засуджених". Розробник: Сидорук І.І.

Програма "Соціальне регулювання поведінкових девіацій". Розробник: Сушик Н.С.

Програма "Технології соціотерапії". Розробник: Корпач Н.І.

Програма "Моделі виховних систем нового типу в освітніх закладах". Розробник: Бартків О.С.

Програма "Організація дозвілля в освітніх закладах". Розробник: Петрук В.В.

Програма "Педагогічна конфліктологія". Розробник: Дурманенко Є.А.

Програма "Здоров"язбережувальні технології в соціокультурному середовищі". Розробник: Петрович В.С.

Програма "Практикум з соціальної роботи". Розробники:  Петрович В.С., Здіховський А.М.

Практики:

Програма "Професійно-орієнтована практика в закладах відповідно до спеціалізації". Розробник: Мартинюк Т.А.

Програма "Асистентська практика". Розробник: Бартків О.С.

 

Державна атестація

Програма державного екзамену з „Соціальної педагогіки та технологій соціально-педагогічної діяльності” (спеціальність 6.010106 «Соціальна педагогіка»)

Програма комплексного іспиту з «Соціальної роботи» (спеціальність 6.130102 «Соціальна робота»)

Програма з комплексного кваліфікаційного екзамену (спеціальність 231 "Соціальна робота", ОС "Магістр")

 

Бази практики

Conferences and seminars

Конференції:

Запрошення до участі у ІX Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний світ і незрячі: соціальна інтеграція осіб з інвалідністю як категоричний імператив гуманізації українського суспільства».

ПРОГРАМА ІV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР» (28-29 травня 2019р.)

Програма Х Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки і соціальної роботи» (13 травня 2019 р.)

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний світ і незрячі: інклюзивна освіта, інтелектуалізація праці, активізація дозвілля – запорука соціальної інтеграції осіб з інвалідністю» (19-21 вересня 2018р.)

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР»

Програма ІХ Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки і соціальної роботи» (16 травня 2018 р.)

 

Семінари:

Науково-методичний семінар кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного університету  імені Лесі Українки   «ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СФЕРИ: ЗВ'ЯЗОК ОСВІТИ ТА РИНКУ ПРАЦІ» (30 вересня – 5 жовтня 2019 р.)

Науково-практичний семінар  «Що таке інклюзивне навчання?» (12 березня 2019 року)

ПРОГРАМА науково-практичного семінару "Що таке інклюзивне навчання" (12 березня 2019)

Y Всеукраїнський науково-методичний семінар «Модернізація мовно-літературної освіти в початковій школі: надбання, пошук і перспективи розвитку» (31 жовтня 2018р)

Науково-методичний семінар кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного університету  імені Лесі Українки  «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТРЕТЬОМУ (ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ» (21 листопада  2018 р.)

Науково-методичний семінар кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного університету  імені Лесі Українки з підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників навчальних закладів «Педагогіка вищої школи: теорія, технології, менеджмент»  (25 вересня – 3 жовтня 2017 р.)

 

 

Круглий стіл:

«Компетентнісна модель викладача вищої школи. Демаркація меж творчості та вимог нової інформаційної доби» . 30 січня 2019р.

ПРОГРАМА засідання круглого столу «Компетентнісна модель викладача вищої школи. Демаркація меж творчості та вимог нової інформаційної доби» (30 січня 2019 рок)

«Підготовка педагогічних, науково-педагогічних та наукових кадрів: проблеми та шляхи модернізації» (7 лютого  2018 р.)

ПРОГРАМА ІІІ Всеукраїнського круглого столу «Педагогічний дискурс» (21 грудня 2018 р.)

 

Тренінги:

Програма тренінгів 22.11.2019р.

Programs of disciplines taught to students of other faculties

Програма "Педагогіка (Сучасні педагогічні технології. Методика виховної роботи)" для студентів напряму підготовки 01. Освіта/Педагогіка за освітніми програмами «Математика», «Середня освіта. Біологія, природознавство і здоров’я людини», «Інформатика», «Фізика», «Географія. Економіка», «Фізична культура», «Хімія»; спеціальності «014 Середня освіта (Математика, біологія, природознавство і здоров’я людини, інформатика, фізика, географія, фізична культура, хімія). Розробник: Бартків О.С.

Програма "Педагогіка (Сучасні педагогічні технології. Методика виховної роботи)" підготовки бакалавра на основі молодшого спеціаліста; галузі знань 01 Освіта; спеціальності 014 Середня освіта; освітньої програми (спеціалізації): Середня освіта. Українська мова і література. Світова література. Розробник: Корміна Л. І.

Програма "Провідні зарубіжні системи освіти" для магістрів спеціальності 014 Середня освіта, освітня програма: англійська, німецька мова. Розробник: Косинкська О.А.

Scientific publications

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ – ЖУРНАЛ «ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ВОЛИНІ»

ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Програма Х Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки і соціальної роботи» (13 травня 2019 р.)

ПРОГРАМА науково-практичного семінару "Що таке інклюзивне навчання" (12 березня 2019)

ПРОГРАМА засідання круглого столу «Компетентнісна модель викладача вищої школи. Демаркація меж творчості та вимог нової інформаційної доби» (30 січня 2019 рок)

ПРОГРАМА ІІІ Всеукраїнського круглого столу «Педагогічний дискурс» (21 грудня 2018 р.)

Матеріали ІІІ Всеукраїнського круглого столу «Педагогічний дискурс» (21 грудня 2018 р.)

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: серія Педагогічні науки.

Програма ІІ Всеукраїнського круглого столу «Педагогічний дискурс»

Матеріали ІІ Всеукраїнського круглого столу «Педагогічний дискурс»

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції

Програма ІХ Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки і соціальної роботи» (16 травня 2018 р.)

Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки і соціальної роботи» (16 травня 2018 р.)

Certificate courses

Педагогічний факультет

Східноєвропейського національного університету

імені Лесі Українки

оголошує набір слухачів на сертифікатні курси!!!

 

З 23 січня 2017 р. запрошуємо учнів, студентів, учителів, громадських діячів та усіх інших здобути додаткову спеціалізацію на сертифікатних курсах:

 

-Родинне виховання і гувернерство

-Ораторське мистецтво

-Анімаційна діяльність

-Інтегрована позакласна робота з інформатики у початковій школі

Організація інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах

 

Calendar of events

Медіаплан з 02 до 07.03.2020 р.

Запрошуємо на свято 11.12.2019 р.

Програма тренінгів 22.11.2019 р.

Програма презентації факультету 30.09-04.10.2019р

02.09.2019 публічна лекція «Універсальні компетентності майбутніх фахівців»

ПРОГРАМА ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР»  «ACTUAL PROBLEMS TEACHER EDUCATION: EUROPEAN AND NATIONAL DIMENSION» 28-29 травня 2019 року

Програма заходів Ярмарку Фестивалю 13 травня 2019 року

Програма заходів Ярмарку Фестивалю 16-17 травня 2019 року

Увага! Науково-практичний семінар  «Що таке інклюзивне навчання?» (12 березня 2019 року)

ПРОГРАМА засідання круглого столу «Компетентнісна модель викладача вищої школи. Демаркація меж творчості та вимог нової інформаційної доби» (30 січня 2019 рок)

Увага! Круглий стіл «Компетентнісна модель викладача вищої школи. Демаркація меж творчості та вимог нової інформаційної доби»

30 січня 2019 р.

ІІ Міжнародний науковий  круглий стіл «Педагогічний дискурс» (21.12.2018 р.)

Y Всеукраїнський науково-методичний семінар «Модернізація мовно-літературної освіти в початковій школі: надбання, пошук і перспективи розвитку» (31 жовтня 2018р)

ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Програма презентації факультету педагогічної освіти та соціальної роботи (1.10-5.10. 2018р.)

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний світ і незрячі: інклюзивна освіта, інтелектуалізація праці, активізація дозвілля – запорука соціальної інтеграції осіб з інвалідністю» (19-21 вересня 2018р.)

Announcement

Рахунок для оплати за навчання

Навчання самозахисту дівчат та молодих жінок«Захисти себе Fest». 11 грудня  2019 року (з 10:00 - 14:30)

Запрошуємо на свято 11.12.2019 р.

Запрошуємо до друку. Студентський збірник "Педагогіка" 2019

Програма презентації факультету 30.09-04.10.2019р

До уваги випускників ОС "Бакалавр"-19

Запрошення до участі у ІX Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний світ і незрячі: соціальна інтеграція осіб з інвалідністю як категоричний імператив гуманізації українського суспільства».

Програма заходів Ярмарку Фестивалю 13 травня 2019 року

Програма заходів Ярмарку Фестивалю 16-17 травня 2019 року

Запрошує до участі у ІV ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР»

УВАГА! ВІДКРИТО НОВУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ! 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

Новий Порядок виплати соціальних стипендій!!!

Положення про надання місць у гуртожитках студентам, слухачам, аспірантам та докторантам Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до публікації в науковому журналі «Педагогічний часопис Волині»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до публікації в фаховому журналі "Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: серія Педагогічні науки"

Оголошення

Рахунок для оплати за навчання

Навчання самозахисту дівчат та молодих жінок «Захисти себе Fest». 11 грудня  2019 року (з 10:00 - 14:30)

Запрошуємо до друку. Студентський збірник "Педагогіка" 2020

Програма презентації факультету 29.09-04.10.2020 р.

Запрошення до участі у ІX Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний світ і незрячі: соціальна інтеграція осіб з інвалідністю як категоричний імператив гуманізації українського суспільства».

Запрошує до участі у ІV ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР»

УВАГА! ВІДКРИТО НОВУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ! 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

Новий Порядок виплати соціальних стипендій!!!

Положення про надання місць у гуртожитках студентам, слухачам, аспірантам та докторантам Волинського національного університету імені Лесі Українки

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до публікації в науковому журналі «Педагогічний часопис Волині»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до публікації в фаховому журналі "Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: серія Педагогічні науки"

Інформаційний лист І Міжнародної науково-практичної конференції «ОСВІТА ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» (10-12 червня 2021 року) 

The year of foundation: 1959

The first Dean of the faculty was associate professor O. M. Shportenko and his successors – associate professor V. V. Strubytskyi and M. D. Kulykivskyi. In 1972 the faculty was closed and resumed its activities again in 1977, having got a new name – the faculty of Pedagogy and Teaching Methodology of primary education. It was headed by professor A. S. Nisimchuk, and in 1981 associate professor Yo. N. Khrakovskii became a new dean of it.

In the 80-ies the faculty had been developing rapidly and successfully. In 1983 new specialties (a teacher of music and singing at a primary school and a teacher of drawing at a primary school) were introduced. In 1991one more speciality was added to the list – a teacher of choreography at a primary school. 

In 1992 the faculty was reorganized into pedagogical. The reorganization period was marked by opening of two specialties: preschool education (1992) and social pedagogy (1993). In this period the faculty functions as an integral part of the newly-established Lesia Ukrainka Volyn State University, formed on the basis of the Lutsk Pedagogical Institute.

Since 1998 the faculty trains specialists of different qualification levels, allowing them scientific degrees of Bachelor, Master and Specialist.

In the 90-ies the faculty was headed by: associate professor B. O. Yarosh, professor I. O. Smoliuk, associate professor L. R. Kalapusha; since 2003 till 2005 associate professor B. B. Kotsun was the dean of the faculty.

In 2006 in accordance with the decree № 34-к issued by the rector of the Lesia Ukrainka Volyn State University on February 15, 2006 the faculty was reorganized into the Pedagogical Institute and professor I. O. Smoliuk, doctor in Pedagogy was appointed the Dean of the Institute.  

In 1998 the postgraduate course and in 2003 doctoral course were set up having formed a solid basis for scientific research at the Institute.

The Dean: LiakishevaAnnaVolodymyrivna, PhD in Pedagogy, associate professor.

The Dean Assistants:

Assistant dean on learning process Antoniuk Volodymyr Zinoviiovych Candidate of sciences in Pedagogy, associate professor.

Assistant dean on educational work Bartkiv Oksana Stepanivna, Candidate of sciences in Pedagogy, associate professor.

DEPARTMENTS:

Pedagogy

Social Pedagogy and Pedagogy of higher education

Philology and Teaching Methodology of primary education

Theory and Teaching Methodology of natural and mathematical disciplines of primary education

Teaching Staff

 

Scientific and teaching staff of the institute includes 56 persons, 51 of which have scientific degrees of PhD or Doctor of sciences in Pedagogy (The quality rating of the teachers staff is 91 %). Among the scholars of the institute there are 3 Doctors of sciences in Pedagogy, professors; 2 professors with Candidate degree in Pedagogy; 40 associate professors with Candidate degree in Pedagogy; 6  assistant professors with Candidate degree in Pedagogy; 1 associate professor without scientific degree; 2  instructors. The names of the following scholars are worth mentioning as the leading ones: professor I. O. Smoliuk, Doctor in Pedagogy; professor R. M. Prima, Doctor in Pedagogy; professor P. M. Gusak, Doctor in Pedagogy; professor I. P. Tomashevska (Candidate degree in Pedagogy), professor R. O. Pozinkevych (Candidate degree in Pedagogy), associate professor L. A. Martirosian (Candidate degree in Pedagogy), associate professor O. S. Bartkiv (Candidate degree in Pedagogy), associate professor Yu. G. Barabash (Candidate degree in Pedagogy), associate professor Ye. A. Durmanenko (Candidate degree in Pedagogy), associate professor  T. P. Ostapiovska (Candidate degree in Pedagogy), associate professor O. K. Danyliuk (Candidate degree in Philology), associate professor Z. O. Pakholok (Candidate degree in Philology), associate professor V. V. Kudryk (Candidate degree in Biology), associate professor A. B. Filipenko (Candidate degree in Biology).

The Main Trends of Scientific Research Activities

 

The priority areas of research at the Institute are: organization of the educational process at the institutions of higher education, new pedagogical technologies, development of the professional-pedagogical competences of the future primary school teachers, actual problems of the theoretical and practical training of the future instructors for kindergartens, innovative approaches to the professional training of the future social pedagogue.

The Institute has close scientific relations with O. Dovzhenko Glukhiv National Pedagogical University, V. Stefanyk Transcarpathian National University, M. Dragomanov National Pedagogical University, P. Tychyna Uman State Pedagogical University and others.

The Institute pays much attention to establishing international cooperation with the foreign universities in the context of realization of the Bologna Process Programs aimed at recognition of the Ukrainian diplomas abroad. The Institute’s staff works hard to find partners for realization of joint training programs, exchange programs for students and teachers.

To realize these programs the Institute signed contracts on cooperation with Zamost’ High School of Management and Cooperation, College of Higher Vocational Education in the town of Kholm, Higher school of International Cooperation ISM in Presiv (Slovakia)

OUTSTANDING GRADUATES OF THE UNIVERSITY

 

Well-known teachers:

Velemets Vira Khomivna, Ryzhko Ruslana Stepanivna, Naumchuk Svitlana Vasylivna, Yevtushko Alla Yosypivna, Surovtsev Volodymyr Valentynovych

Well-known governmental employees:

Savchuk Zhana Yevgenivna – the Head of the Gorokhiv District Administration (till 2014 ), Parkhomiuk Anatolii Ivanovych – Lutsk Town Council deputy, Deputy Chairman of the Town Council (2006 – 2012).

Material and technical basis: the Institute works in the university building В (№1). There is a rich library of pedagogical literature situated in the same building – 20 lecture halls, computer center, informative-methodological center and a large conference hall are at the students disposal.